Wizja firmy

Dąbrowskie Wodociągi to firma:

  • świadoma swojej roli w rozwoju miasta,
  • dumna z udziału w podnoszeniu jakości życia mieszkańców,
  • wiodąca w branży,
  • silna kompetencyjnie i kapitałowo,
  • przyjazna otoczeniu i tworząca kulturę jakości,
  • promująca wysokie standardy usług,
  • sprzyjająca rozwojowi i samorealizacji,
  • propagująca swoją silną markę.