Czy wiesz, że...

 • woda pokrywa ok. 70% powierzchni globu, jest to jednak w większości woda słona
 • głównym źródłem zaopatrzenia ludzi w wodę są wody powierzchniowe, przede wszystkim wody płynące oraz wody podziemne, zalegające w płytkich warstwach geologicznych – stanowią one jedynie ok. 1% wody na Ziemi,
 • 88% słodkich zasobów wody na ziemi stanowią lodowce,
 • dziennie człowiek zużywa średnio 110l wody, przy czym do celów konsumpcyjnych jedynie 2,5-3 litry,
 • do roku 2025 ilość wody zmniejszy się o połowę w krajach rozwijających się i o 18% w krajach uprzemysłowionych,
 • żywe stworzenia do życia wykorzystują jedynie 0,4% zasobów wody słodkiej , co stanowi około 139 tyś km3. Objętość ta rozlana na powierzchnię ziemi utworzyłaby warstwę o wysokości zaledwie 2,5 cm.,
 • zużycie wody zwiększyło się w ciągu ostatnich kilku lat dwukrotnie. W wyniku tego zasoby źródeł podziemnych zmniejszają się szybciej niż odnawiają (przeciętny Brytyjczyk zużywa dziennie 200 litrów wody, Amerykanin – 500, a Somalijczyk ok. 10. dziecko urodzone w kraju rozwiniętym spożywa 30-50 razy więcej wody niż dziecko z kraju rozwijającego się),
 • według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 80% chorób jest bezpośrednio lub pośrednio związanych z wodą,
 • wzrost niedoboru wody na świecie będzie w 20% wynikiem zmian klimatycznych: podczas gdy w rejonach wilgotnych zwiększy się ilość opadów, w rejonach zagrożonych suszą, a nawet na niektórych obszarach tropikalnych i subtropikalnych, opady będą rzadsze i nieregularne,
 • połowa ludności ziemi pije wodę zanieczyszczoną, a aż 60% nie dysponuje jej dostateczną ilością,
 • Wymiana wody w lodowcu trwa 5000 lat, a w atmosferze zaledwie 30-40 dni,
 • 1/3 ludzi żyje w krajach, które cierpią na niedostatek wody. Za kilkanaście lat tylko 1/3 ludzi będzie mieszkała w krajach, które mają jej pod dostatkiem.

Skład wody

Cała materia zbudowana jest z atomów. Atom jest najmniejszą cząstką danego pierwiastka jak tlen czy wodór. Atomy łączą się z sobą tworząc cząsteczki. Cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru (H-HYDROGEN) i jednego atomu tlenu (O-OXYGEN). To właśnie dlatego czasami przedstawia się wodę jako H2O.

1m3 wody to:

 • 1 000 butelek z wodą o pojemności 1 l
 • 666,6 butelek z wodą o pojemności 1,5 l
 • 100 wiaderek z wodą o pojemności 10 l
 • 4 000 szklanek wody.

Woda i Ty

 • Nie ma organizmów żywych, zdolnych do funkcjonowania bez choćby odrobiny wody. W organizmie woda transportuje tlen, składniki odżywcze i inne rozpuszczające się w niej substancje. Wspomaga wszystkie czynności życiowe. Jest niezbędna do regulacji ciepłoty ciała, wydalania produktów przemiany materii i procesów trawienia. Ochrania mózg, gałkę oczną, płód, rdzeń kręgowy. Tracimy ją przez skórę, płuca, drogą pokarmową i przez nerki. Utrata wody sięgająca 3 procent masy ciała powoduje obniżenie wydajności fizycznej o 20 procent.  Przy utracie wody 20-22 procent następuje śmierć organizmu.
 • Uzupełnienie odpowiedniej ilości płynu w chorobach przebiegających  z gorączką chroni organizm przed przegrzaniem (groźnym dla centralnego układu nerwowego).
 • Woda występuje we wszystkich organach człowieka w bardzo zróżnicowanych proporcjach. Najwięcej ma jej krew – 83%, nerki – 82,7%, serce i płuca po 79%. Woda to również podstawa mózgu wypełniająca go w 74,5%. Nawet kości zawierają wodę w 22% masy. Najmniej wody w naszym organizmie ma tkanka tłuszczowa – tylko 10%.
 • Woda pełni ważne funkcje – reguluje przede wszystkim ciepłotę ciał, odgrywa podstawową rolę w procesach trawienia i wydalania produktów przemiany materii, działa jako „ciecz smarująca” stawy i gałki oczne, a przede wszystkim odpowiada za równowagę pracy całego organizmu.
 • Dorosły, zdrowy człowiek dziennie traci wodę poprzez: oddychanie, skórę (z potem), wydala ją  – średnio na dobę od 2 do 2,5 litra wody.
 • Źródłem wody dla organizmu człowieka są przede wszystkim przyjmowane płyny. Napoje, a zwłaszcza wody mineralne, soki z wyciśniętych owoców i warzyw, herbata i kawa pokrywają średnio 62% przyjmowanej dziennie wody. Owoce i warzywa stanowią drugie co do rozmiarów źródło wody dla organizmu, gdyż pokrywają około 18 – 20% objętości wody, ale np. liście sałaty zawierają jej 95%, podobnie jak ogórek, a arbuz aż 99%. Źródłem wody dla organizmu jest również pieczywo, produkty zbożowe pokrywające około 8% zapotrzebowania na wodę.
 • Szacuje się, iż ilość płynów przyjmowana przez osoby dorosłe powinna wynosić przeciętnie około 2 litrów dziennie – 8 – 10 szklanek  rozłożonych  do wypicia równomiernie w ciągu całego dnia.
 • woda przenosi produkty odpadowe naszego ciała,
 • woda utrzymuje na stałym poziomie temperaturę naszego ciała,
 • istota ludzka może żyć kilka tygodni bez jedzenia, ale tylko kilka dni bez wody,
 • bez niej człowiek może przeżyć w umiarkowanym klimacie tydzień, a bez pożywienia – prawie 2 miesiące. Jest częścią naszego organizmu – od 50 do 80 procent masy ciała człowieka. To właśnie woda stanowi podstawowy składnik pożywienia.

Statystyki mówią:

 • Średnia czteroosobowa rodzina zużywa blisko pół tony wody dziennie (około 500 litrów) i taką samą ilość jedno mieszkanie produkuje ścieków,
 • Jeśli masz uszkodzona spłuczkę w ubikacji to możesz stracić aż 315.000 litrów wody (315 m3 ) w ciągu roku ,
 • 15 litrów wody wypływa z całkowicie odkręconego kranu w ciągu 1 minuty, a tyle trwa umycie dwu – trzech talerzy pod bieżącą wodą,
 • 20 litrów wody wycieka w ciągu doby z nieszczelnego kranu w tempie dwóch kropli na sekundę.

Przykładowe ilości zużycia wody:

 • kąpiel w wannie: 100 litrów
 • prysznic: 30-100 litrów
 • spłukanie toalety: 6-10 litrów
 • umycie rąk i twarzy: 10 litrów
 • jedno pranie w pralce automatycznej: 60 litrów
 • mycie naczyń przez 15 min pod bieżącą wodą: 200 litrów

Jak chronić wodę?

 • zapoznaj się i przestrzegaj wszystkich przepisów i restrykcji, które dotyczą ochrony wody,
 • wspieraj działalność, która praktykuje i promuje ochronę i oszczędność wody,
 • zachęcaj szkoły i lokalne władze, aby pomagały rozwijać i poprawiać ochronę i oszczędzanie wody wśród dzieci i dorosłych,
 • uświadamiaj dzieci jak ważna jest ochrona wody,
 • promuj ochronę wody własnym przykładem.

Zanieczyszczenie źródeł wody

 • Woda może być zanieczyszczona odpadami organicznymi lub odpadami chemicznymi. Nawet do leżących głęboko pod ziemią formacji wodonośnych mogą przedostać się zanieczyszczenia   z powierzchni ziemi. Może to być na przykład olej rozlany na ziemi lub wylany do ścieków, który może zanieczyścić nam wodę. Zanieczyszczenia olejowe są bardzo trudne do usunięcia. Przedsiębiorstwa wodociągowe muszą oczyszczać wodę bardzo dokładnie. Aby mieć pewność, że woda jest bezpieczna do używania poddaje się ją badaniom laboratoryjnym i mierzymy zawartość zanieczyszczeń. W trakcie takich badań wykrywa się nawet bardzo małe ilości zanieczyszczeń, mierzonych w częściach na milion, miliard a nawet bilion części wody.
 • Trudno sobie wyobrazić ale:
 • jedna część na milion odpowiada jednej kropli w 37 litrach wody,
 • jedna część na miliard odpowiada jednej kropli w 37 000 litrach wody,
 • jedna część na bilion odpowiada jednej kropli na 37 000 000 litrach wody.

Co możesz zrobić, by zmniejszać zanieczyszczenie wody:

 • nie wylewaj żadnych chemikaliów do miski ustępowej lub umywalki, czyli żadnych resztek lakierów, farb, pozostałości po doświadczeniach chemicznych lub z laboratorium fotograficznego. To wszystko jako odpady specjalne, odnieś do specjalnych punktów zbiorczych,
 • nie myj samochodu na ulicy, ponieważ razem z szamponem do mycia samochodu spłyną do kanalizacji także zmyte resztki benzyny i oleju,
 • używaj tylko takich proszków do prania, płynów do mycia naczyń lub mydeł, które są przyjazne dla środowiska (ulegają biodegradacji, nie zawierają fosforanów). Środek zmiękczający do płukania jest również niebezpieczny dla wody a ponadto zbyteczny,
 • tylko bardzo zabrudzona bieliznę należy prać w proszku z wybielaczem optycznym. Stosowanie proszku w nadmiarze, nie poprawi jakości prania a szkodzi środowisku,
 • nie używaj środków zawierających detergenty, chlor i związki alkaiczne do mycia naczyń i sztućców, pomimo płukania pozostają na powierzchni mytych przedmiotów skąd trafiają, również do naszego organizmu,
 • za pomocą płytek testujących na zawartość azotanów (dostępne w aptece) możesz sam sprawdzić zawartość azotanów w wodzie pitnej. Możesz także zapytać o zawartość azotanów w zakładach wodociągowych,
 • staraj się nie kupować ubrań, których nie można prać w wodzie, lecz trzeba czyścić chemicznie.