Skala Twardość wody wg PN -71/C-04554
mg CaCO3/dm³ stopnie niemieckie
bardzo miękka 0-89 0-5
miękka 89-179 5-10
o średniej twardości 179-268 10-15
o znacznej twardości 268-357 15-20
twarda 357-535 20-30
bardzo twarda powyżej 535 powyżej 30