Szukasz pracy? Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi ofertami!

Mistrz ds. energetycznych

Zakres obowiązków:
• Nadzór nad eksploatacją oraz prowadzenie eksploatacji zainstalowanych na obiektach przedsiębiorstwa:
o urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, w tym realizacja pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej instalacji niskiego napięcia,
o urządzeń energetycznych mechaniczno-cieplnych,
o urządzeń, instalacji i sieci gazowych wykorzystujących paliwa gazowe,
• Nadzór nad podległymi pracownikami warsztatu elektrycznego (7 osób) oraz rozliczanie realizowanych zadań,
• Wykonywanie i nadzór nad pracami eksploatacyjnymi na polecenie pisemne,
• Prowadzenie i aktualizacja wymaganej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz dokumentacji potwierdzającej bezpieczeństwo eksploatowanych maszyn, urzadzeń, instalacji i sieci,
• Odpowiedzialność za przestrzeganie przez podległych pracowników przepisów BHP oraz zasad organizacji pracy wynikających z obowiązujących instrukcji stanowiskowych i eksploatacji,
• Nadzór i koordynacja prac wykonywanymi przez firmy zewnętrzne w obszarze elektrycznym,
• Zapewnienie bezpiecznych standardów pracy.

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wyższe) kierunkowe o kierunku elektrycznym lub elektroenergetycznym lub elektrotechnicznym.
• doświadczenie zawodowe – staż minimum 2 lata na podobnym stanowisku o zbliżonym charakterze obowiązków,
• posiadanie uprawnień zawodowych „Świadectw Kwalifikacyjnych” w zakresie dozoru i eksploatacji minimum dla grupy: G-1 – urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – w zakresie powyżej 1kV (mile widziane posiadanie dodatkowych uprawnień dla grup: G-2 – urządzenia, instalacje i sieci mechaniczno-cieplne, G-3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe).
• doświadczenie praktyczne w służbach utrzymania ruchu lub serwisach technicznych,
• obsługa komputera oraz oprogramowania m.in.: w zakresie systemów operacyjnych Microsoft Windows, pakietów biurowych Microsoft Office, Internetu.
• umiejętność czytania i rozumienia rysunku technicznego, schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej urządzeń przemysłowych
• doświadczenie praktyczne w zarządzaniu / koordynowaniu pracy podległego zespołu oraz firm współpracujących,
• odporności na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
• czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
• pakiet dodatkowych świadczeń pracowniczych:
• prywatna opieka medyczna,
• dofinansowanie szkoleń i kursów,
• ubezpieczenie na życie,
• parking dla pracowników,
• dofinansowanie wypoczynku,
• ZFŚS,
• możliwość uzyskania uprawnień.

 

Mistrz ds. Mechanicznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Planowanie, wyznaczanie, koordynowanie, nadzorowanie oraz rozliczanie zadań związanych z:
o nadzorowaniem utrzymania ruchu urządzeń mechanicznych (przeglądy bieżące, gospodarka smarownicza oraz usuwanie awarii)
o gospodarki remontowej: pomp ściekowych przepompowni i tłoczni ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków, pomp głębinowych i pomp wody pitnej,
o prowadzeniem prac konstrukcyjnych w ramach zakresu obowiązków Działu Wsparcia Technicznego (prace spawalnicze, mechaniczne, tokarskie)
o nadzorowaniem utrzymania ruchu sieci centralnego ogrzewania (c.o.).
2. Planowanie, nadzorowanie oraz rozliczanie prac podległych pracowników warsztatu mechanicznego.
3. Prowadzenie wypożyczalni narzędzi dla Spółki (współodpowiedzialność materialna).
4. Nadzór i odpowiedzialność za sprzęt BHP do prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych (aparaty powietrzne, trójnogi z wyposażeniem, maski, detektory gazów niebezpiecznych i inne będące na stanie Działu Wsparcia Technicznego.
5. Realizacją zleceń wewnętrznych w ustalonym zakresie.
6. Nadzorowanie wykonywania bieżących napraw, remontów, oględzin oraz konserwacji urządzeń.
7. Opiniowanie projektów inwestycyjnych, udział w pracach wdrożeniowych i projektach.
8. Nadzór i koordynacja prac wykonywanymi przez firmy zewnętrzne w obszarze odpowiedzialności.
9. Zapewnienie bezpiecznych standardów pracy.

PREFEROWANE WYMAGANIA DLA STANOWISKA:

1. Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe w zakresie: mechanicznym i/lub mechaniczno-energetycznym i/lub mechaniczno-technologicznym wyższych uczelni technicznych.
2. Doświadczenie zawodowe – staż minimum 3 lata na podobnym stanowisku o zbliżonym charakterze obowiązków.
3. Posiadanie uprawnień zawodowych „Świadectw Kwalifikacyjnych) dla dwóch grup kwalifikowania min. w zakresie dozoru (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003):
a. Grupa G-2 – urządzenia, instalacje i sieci mechaniczno-cieplne,
b. Grupa G-3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
4. Umiejętność czytania i rozumienia rysunku technicznego, schematów konstrukcyjnych i dokumentacji technicznej urządzeń przemysłowych.
5. Doświadczenie praktyczne w służbach utrzymania ruchu lub serwisach technicznych.
6. Potwierdzona w praktyce umiejętność nadzorowania innych osób oraz pracy w zespole.
7. Znajomość zasad i zagadnień związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi.
8. Doświadczenie praktyczne w zarządzaniu / koordynowaniu pracy firm zewnętrznych.
9. Optymalizacja procesów i kosztów produkcji, rozwiązywanie problemów produkcyjnych.
10. Czynne prawo jazdy kat. B.
11. Obsługa komputera oraz oprogramowania m.in.: w zakresie systemów operacyjnych Microsoft Windows, pakietów biurowych Microsoft Office, Internetu.
12. Znajomość prawa w swoim zakresie kompetencji.

BENEFITY:
• prywatna opieka medyczna
• dofinansowanie szkoleń i kursów
• ubezpieczenie na życie
• parking dla pracowników
• dofinansowanie wypoczynku

• ZFŚS
• możliwość uzyskania uprawnień.

OFERUJEMY:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• pakiet dodatkowych świadczeń pracowniczych

 

Elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu

Wymagania stawiane kandydatom:
1. Średnie lub zawodowe wykształcenie o profilu: elektryk (lub elektromonter),
2. Minimum dwa lata pracy w zawodzie elektryka,
3. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego (SEP) grupy G-1 elektroenergetyczne w zakresie „Eksploatacja”
4. Umiejętność czytania i rozumienia rysunku technicznego, schematów elektrycznych
i dokumentacji technicznej;
5. Znajomość typów i rodzajów sieci zasilających,
6. Prawo jazdy kat. B,
7. Dyspozycyjność, gotowość do pracy w cyklu 2 zmianowym wraz z pełnieniem dyżurów, domowych w wybranym czasie wynikającym ze zmianowości grafiku,
8. Brak przeciwwskazań do prac na wysokości (powyżej 3m),
9. Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole, komunikatywność,
10. Łatwość przyswajania wiedzy, gotowość do podnoszenia kwalifikacji i udziału w szkoleniach,
11. Dodatkowe atuty kandydata:
a. posiadanie prawa jazdy do ciągnięcia przyczep (kategorii B+E),
b. umiejętność obsługi komputera oraz posługiwania się oprogramowaniem biurowym,
c. doświadczenie w zakresie układów automatyki i zabezpieczeń,
d. doświadczenie przy obsłudze urządzeń podległych UDT,
e. doświadczenie w pracach na rozdzielniach niskiego napięcia (nN) i średniego napięcia (SN),

Zakres obowiązków:

1. Wykonywania oględzin, przeglądów, konserwacji i remontów, instalacji i sieci elektro-energetycznych średniego i niskiego napięcia zainstalowanych na obiektach przedsiębiorstwa,
2. Naprawa maszyn, urządzeń i instalacji, diagnozowanie przyczyn usterek i awarii,
3. Prowadzenie i aktualizacja wymaganej dokumentacji techniczno-ruchowej,
4. Eksploatacja agregatów prądotwórczych,
5. Cykliczne odczytywanie oraz doraźne kontrolowanie układów pomiarowych energii,
6. Współpraca w zakresie elektrycznym z brygadami automatyków i mechaników podczas prac, diagnozowanie uszkodzeń i rozwiązywanie problemów w zakresie automatyki i elektryki
7. Realizacja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych w ustalonym zakresie,
8. Współpraca z zewnętrznymi serwisami technicznymi

Benefity:
1. prywatna opieka medyczna
2. dofinansowanie szkoleń i kursów
3. ubezpieczenie na życie
4. parking dla pracowników
5. dofinansowanie wypoczynku
6. ZFŚS
7. możliwość uzyskania uprawnień.

 

Elektronik – elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu

Zakres obowiązków:
1. Wykonywania oględzin, przeglądów, konserwacji i obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.
2. Konserwacja i naprawa urządzeń automatyki przemysłowej.
3. Wykonywanie drobnych układów automatyki i elektroniki.
4. Rozwiązywanie bieżących problemów i usuwanie awarii.
5. Diagnostyka układów sterowania opartych na sterownikach programowalnych PLC.
6. Obsługa i konserwacja urządzeń łączności radiowej.
7. Realizacja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych w ustalonym zakresie.
8. Współpraca z zewnętrznymi serwisami technicznymi.

Wymagania stawiane kandydatom:
1. Wykształcenie min. średnie (preferowana automatyka, elektronika lub pokrewne).
2. Mile widziane dwuletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie elektronika / automatyka.
3. Znajomość podstaw obsługi sterowników PLC oraz innych urządzeń programowalnych (modułów telemetrycznych, urządzeń rozruchowych, przekaźników programowalnych i in.) – nie jest wymagana umiejętność pisania programów źródłowych dla sterowania urządzeniami przemysłowymi.
4. Podstawowa wiedza z zakresu budowy, obsługi oraz naprawy aparatury kontrolno-pomiarowej i/lub urządzeń diagnostycznych.
5. Znajomość podstawowych zagadnień z elektroniki analogowej i cyfrowej, radiokomunikacji, sieci komputerowych.
6. Umiejętność czytania rysunku technicznego oraz schematów elektrycznych.
7. Dyspozycyjność związana z pracą w systemie zmianowym oraz dyżurami domowymi.
8. Prawo jazdy kat. B.
9. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjne grupy G-1 elektroenergetycznego (tzw. SEP) minimum w zakresie „Eksploatacja” do 1kV.
Dodatkowym atutem kandydata będzie:
1. posiadanie prawa jazdy do ciągnięcia przyczep (kategorii B+E),
2. umiejętność obsługi komputera oraz posługiwania się oprogramowaniem biurowym,
3. doświadczenie w zakresie układów automatyki i zabezpieczeń,
4. doświadczenie w pracach na rozdzielniach niskiego napięcia (nN).

Benefity:
1. prywatna opieka medyczna
2. dofinansowanie szkoleń i kursów
3. ubezpieczenie na życie
4. parking dla pracowników
5. dofinansowanie wypoczynku
6. ZFŚS
7. możliwość uzyskania uprawnień.

Polecane artykuły

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla Dąbrowian

                      

   Dbamy o jakość wody dla Dąbrowian