Spadki ciśnienia wody w dniu 07.03.2019 od godz.2:00 do 6:00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

07 Marzec od godz. 2:00

 Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

07  Marzec do godz. 6:00

Miejsce prac:

Hydrofornia Sikorski

Przyczyna prac:

Prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej

Skutki prac:

Możliwe spadki ciśnienia wody do braków włącznie oraz chwilowe pogorszenie jakości wody.

 

  • ul.Leśna 3,5,5a,7,9 WYMIENIK TAURON
  • ul.Długa 1,3
  • ul.11go Listopada – Parafia 21a,22,23 Pawilon Handlowy
  • ul.Piłsudskiego 20,22,24,30,32,34,36 WYMIENNIK TAURON