Przerwa w dostawie wody w ul. Kuźniczka Nowa od godz. 7:30 do godz. 14:00 w dn. 28.08.2018

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

28 sierpnia od godz. 7:30

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

28 sierpnia do godz. 14:00

Miejsce prac:

Sieć wodociągowa Olkusz.

Przyczyna prac:

Wykonanie włączenia nowego wodociągu w Krzykawce  przez  ‘’Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olkusz’’

Skutki prac:

Brak wody

  • Kuźniczka Nowa