Przygotowanie instalacji wodnej do ponownego użycia

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele instytucji takich jak: hotele, żłobki, przedszkola i szkoły, a także wiele firm było przez pewien czas zamkniętych. To z kolei oznacza, iż instalacje wodne w budynkach tych instytucji nie były używane. Przed powrotem dzieci i młodzieży do przedszkoli oraz szkół, a pracowników do miejsca pracy, właściciele lub administratorzy obiektów zobowiązani do utrzymania normatywnej jakości instalacji wewnętrznych powinni sprawdzić czy wewnętrzna instalacja jest sprawna i gwarantuje dostęp do zdrowej i świeżej wody.

Zgodnie z zalecaniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zawartymi w dokumencie „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” jeżeli instalacja wodna nie była używana przez dłuższy czas to zalega w niej woda, która nie nadaje się już do spożycia. Dlatego zanim zaczniemy korzystać z kranówki, należy sprawdzić i przepłukać instalację wody zimnej, stosując się do kilku prostych czynności:

    1. Przed odkręceniem wody należy usunąć aeratory i pokrywy z kranów oraz głowic prysznicowych. Następnie należy przepłukać te elementy w roztworze wody z dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi np. środki na bazie podchlorynu sodu lub octu.
    2. Kolejnym krokiem jest otwarcie wszystkich kranów z zimną wodą. Jeżeli takie działania przeprowadzamy w budynku wielokondygnacyjnym, najpierw należy odkręcić krany w piwnicy lub na najniższym piętrze w budynku, a później piętro wyżej, aż do najwyższej kondygnacji. Krany należy odkręcać do momentu, aż wszystkie baterie będą otwarte. W trakcie przepłukiwania instalacji może pojawić się zmiana barwy wody, co jest całkowicie normalnym efektem. Tak odkręcone krany i baterie należy pozostawić działające przez ok. 30 minut. To pozwoli skutecznie pozbyć się zalegającej wody.
    3. Po upływie 30 minut baterie należy zakręcić w tej samej kolejności, w jakiej zostały włączone, zaczynając ponownie od piwnicy lub najniższego piętra.
    4. Następnie należy odkręcić po kolei każdą baterię i pozwolić wodzie wypływać z kranu przez co najmniej 10 minut. Na tym etapie może działać tylko jeden kran.
    5. Po przepłukaniu instalacji wodnej można ponownie zainstalować wyczyszczone aeratory i pokrywy z kranów oraz głowic prysznicowych.

Kontrola i niezbędne przepłukiwania instalacji wodnej, po jej dłuższym nieużywaniu, stanowią  jeden z wielu zdrowych nawyków związanych z prawidłową eksploatacją instalacji wewnętrznej  wody pitnej.