Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja
Powiadomienia SMS/e-mail o awariach Awarie i remonty

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja

Przyłącz się

ETAP 1

Zakup aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 w Urzędzie Miasta – w Wydziale Geodezji i Kartografii.

ETAP 2

Wydanie uzgodnień branżowych terenu / zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków / warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

W celu przyłączenia obiektu/nieruchomości do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej pierwszym krokiem, który należy wykonać jest wypełnienie przez Inwestora „Wniosku o wydanie uzgodnień branżowych terenu / zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków / warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”. Powyższy wniosek można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać tutaj.

Składając wniosek należy do niego dołączyć:

 • dwa egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją działki / obiektu. Mapę zasadniczą należy nabyć w Urzędzie Miasta – w Wydziale Geodezji i Kartografii.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem można złożyć osobiście w siedzibie firmy, lub przesłać korespondencyjnie. Po 14 dniach od daty złożenia wniosku, o wykonanie uzgodnień branżowych / zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków / warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej odpowiedź zostanie przesłana korespondencyjnie lub będzie można ją odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

ETAP 3

Uzgodnienie projektu wykonawczego budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

Na podstawie wydanych „Uzgodnień branżowych / zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków / warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej” inwestor zleca uprawnionemu geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych, na podstawie której projektant sporządza projekt wykonawczy przyłączy. Dwa egzemplarze projektu należy złożyć w Dąbrowskich Wodociągach sp. z o.o. celem jej uzgodnienia oraz przedłożyć w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Urzędzie Miejskim.

POBIERZ WNIOSEK

ETAP 4

Budowa i odbiór przyłączy wodociągowo–kanalizacyjnych.

Budowę przyłączy realizuje firma Wykonawcza zatrudniająca kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej do prowadzenia prac na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wpis do odpowiedniej izby samorządowej. Obowiązki wykonawców i inwestorów wyszczególnione są w załączonych warunkach budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych. Po wykonaniu robót a przed zasypaniem przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, Inwestor zleca geodecie wykonanie operatu geodezyjnego z naniesieniem rzędnych przyłączy na dyskietkę lub płytę CD.

POBIERZ WNIOSEK

ETAP 5

Zawarcie umowy, uruchomienie dostawy wody i odbioru ścieków.

Protokół odbioru budowy przyłączy oraz operat geodezyjny jest jednym z wymaganych dokumentów do podpisania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. W celu podpisania niniejszej umowy Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić się do Biura Obsługi Klienta na stanowisko nr 2. Świadczenie usługi dostawy wody i odbioru ścieków przez Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. następuje po złożeniu wniosku o zawarcie umowy oraz wniosku o montaż wodomierza głównego.

Procedura postępowania przy przejmowaniu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

POBIERZ

Deklaracja budowy sieci wodociągowo–kanalizacyjnej

POBIERZ

Wniosek o odpłatne nabycie urządzeń wodociągowych lub/i kanalizacyjnych

POBIERZ

Przyłącz się

ETAP 1

Zakup aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 w Urzędzie Miasta – w Wydziale Geodezji i Kartografii.

ETAP 2

Wydanie uzgodnień branżowych terenu, /zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków/, /warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

W celu przyłączenia obiektu/nieruchomości do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej pierwszym krokiem który należy wykonać jest wypełnienie przez Inwestora „Wniosku o wydanie uzgodnień branżowych terenu, /zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków/ oraz /warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”. Powyższy wniosek można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać tutaj.

Składając wniosek należy do niego dołączyć:

 • dwa egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją działki/obiektu. Mapę zasadniczą należy nabyć w Urzędzie Miasta – w Wydziale Geodezji i Kartografii.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem można złożyć osobiście w siedzibie firmy, lub przesłać korespondencyjnie. Po 14 dniach od daty złożenia wniosku, o wykonanie uzgodnień branżowych / zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków / warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej odpowiedź zostanie przesłana korespondencyjnie lub będzie można ją odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

ETAP 3

Uzgodnienie projektu wykonawczego budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

Na podstawie wydanych „Uzgodnień branżowych, /zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków/, oraz /warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej” inwestor zleca uprawnionemu geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych, na podstawie której projektant sporządza projekt wykonawczy przyłączy. Dwa egzemplarze projektu należy złożyć w Dąbrowskich Wodociągach sp. z o.o. celem jej uzgodnienia oraz przedłożyć w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Urzędzie Miejskim.

POBIERZ WNIOSEK

ETAP 4

Budowa i odbiór przyłączy wodociągowo–kanalizacyjnych.

Budowę przyłączy realizuje firma Wykonawcza zatrudniająca kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej do prowadzenia prac na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wpis do odpowiedniej izby samorządowej. Obowiązki wykonawców i inwestorów wyszczególnione są w załączonych warunkach budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych. Po wykonaniu robót a przed zasypaniem przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, Inwestor zleca geodecie wykonanie operatu geodezyjnego z naniesieniem rzędnych przyłączy na dyskietkę lub płytę CD.

POBIERZ WNIOSEK

ETAP 5

Zawarcie umowy, uruchomienie dostawy wody i odbioru ścieków.

Protokół odbioru budowy przyłączy oraz operat geodezyjny jest jednym z wymaganych dokumentów do podpisania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. W celu podpisania niniejszej umowy Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić się do Biura Obsługi Klienta na stanowisko nr 2. Świadczenie usługi dostawy wody i odbioru ścieków przez Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. następuje po złożeniu wniosku o zawarcie umowy oraz wniosku o montaż wodomierza głównego.

Procedura postępowania przy przejmowaniu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

POBIERZ

Deklaracja budowy sieci wodociągowo–kanalizacyjnej

POBIERZ

Wniosek o odpłatne nabycie urządzeń wodociągowych lub/i kanalizacyjnych

POBIERZ
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian

    

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian