Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Zakres obowiązków:

 • przewóz rzeczy i osób
 • załadunek i rozładunek rzeczy
 • eksploatacja pojazdów
 • dbałość o powierzone mienie
 • przeglądy zbiorników/pojemników z ich instalacjami zewnętrznymi oraz osprzętu służącego
  do poboru/dystrybucji wody
 • naprawy bieżące osprzętu końcowego do poboru/dystrybucji wody (węże – ręczne zakuwanie, zawory – wymiana)
 • wypełnianie, rozliczanie kart drogowych
 • prowadzenie prawidłowej ewidencji aktywności kierowcy
 • prowadzenie rozliczeń pobranego i zużytego paliwa płynnego i gazowego
 • wykonywanie poleceń przełożonego związanych z realizacją zadań naprawczych lub transportowych
 • prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej, zgłaszanie usterek i niesprawności pojazdu

Wymagania:

 • min. wykształcenie zawodowe
 • prawo jazdy kat. B, C (wpisany kod „95”)
 • samodyscyplina
 • dyspozycyjność
 • zaangażowanie
 • odpowiedzialność
 • samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet dodatkowych świadczeń pracowniczych

  Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
   w Dąbrowie Górniczej
   z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Powstańców 13, zwana dalej Spółką;
  2. Pani/Pana dane osobowe w związku ze złożoną przez Panią/Pana ofertą pracy będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
   na podstawie art. 6. ust.1. lit. b), c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w pozostałych przypadkach, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody);
  3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana
   w dowolnym czasie;
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
   oraz do organizacji międzynarodowych;
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na mocy przepisów prawa lub powierzone na podstawie umów powierzenia danych osobowych,
   w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
   W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych
   dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy licząc od końca bieżącego roku kalendarzowego;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
  9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
   iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, zawarcia umowy oraz zapewnienia komunikacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem Danych;
  11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy
   o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub w siedzibie Administratora Danych.

Polecane artykuły

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla Dąbrowian

                      

   Dbamy o jakość wody dla Dąbrowian