Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja
Powiadomienia SMS/e-mail o awariach Awarie i remonty

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja

Usługi kanalizacyjne

Na zlecenie wykonujemy prace związane z ciśnieniowym czyszczeniem sieci kanalizacyjnej, w tym:

SAMOCHÓD MORO WIELOFUNKCYJNY Z SYSTEMEM RECYKLINGU DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA KANAŁÓW I WPUSTÓW ULICZNYCH.

Samochód wielofunkcyjny z systemem recyklingu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 t  – min. 1 szt. o minimalnych parametrach technicznych:

 • wielkość urządzenia dostosowana do pracy w rejonach o zwartej zabudowie – centra miast, drogi osiedlowe itp.,
 • pompa wysokociśnieniowa o wydatku wody nie mniejszym niż 250 l/min.,
 • maksymalne ciśnienie robocze minimum 200 bar,
 • wąż ciśnieniowy o długości minimum 120 m,
 • pojemność całkowita zbiornika powyżej 5 000 do 7 000 dm3,
 • wąż ciśnieniowy dodatkowy długości minimum 40 m, z pistoletem ciśnieniowym do płukania studni i wpustów ulicznych,
 • system recyklingu umożliwiający czyszczenie kanalizacji w systemie ciągłym,
 • możliwość pracy sprzętu w temperaturach do – 10 oC,
 • wydajność pompy próżniowej minimum 1400 m3/h,
 • pojazd wyposażony w komplet głowic do hydrodynamicznego,
 • czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic 150 – 600 mm.

Samochód wielofunkcyjny z systemem recyklingu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t  – min.1 szt. o minimalnych parametrach technicznych:

 • pompa wysokociśnieniowa o wydatku wody nie mniejszym niż 500 l/min.,
 • maksymalne ciśnienie robocze minimum 200 bar,
 • wąż ciśnieniowy o długości minimum 150 m,
 • wąż ciśnieniowy dodatkowy długości minimum 40 m, z pistoletem ciśnieniowym do płukania studni i wpustów ulicznych,
 • wydajność pompy próżniowej powyżej 2500 m3/h,
 • pojemność całkowita zbiornika powyżej 10 000 dm3,
 • system recyklingu umożliwiający czyszczenie kanalizacji w systemie ciągłym,
 • możliwość pracy sprzętu w temperaturach do – 10 oC,
 • możliwość ssania z głębokości do 15 m (przy zastosowaniu inżektora),
 • pojazd wyposażony w komplet głowic do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic 150 – 1800 mm oraz do wycinania korzeni w zakresie średnic 150 – 500 mm.

Na zlecenie wykonujemy inspekcje kamerą telewizyjną rurociągów kanalizacyjnych. Przegląd systemów kanalizacyjnych umożliwia precyzyjne zlokalizowanie uszkodzeń, rejestrację i archiwizację danych. Kamera może być wykorzystywana także do inspekcji nowo wybudowanych rurociągów i kanałów przygotowanych do odbioru technicznego. To gwarancja wiarygodnego określenia jakości wykonanych robót, wychwycenia usterek i późniejszej bezawaryjnej pracy.

KAMERA IBAK ORION RĘCZNIE WPROWADZANA DO INSPEKCJI KANAŁÓW I PRZYŁACZY W ZAKRESIE ŚREDNIC  DN 100 – 400 mm

 • kolorowy obraz,
 • oświetlenie typu LED,
 • pokonywanie kolan 90o od średnicy 100 mm,
 • obiektyw szerokokątny z automatycznym horyzontem,
 • Rozdzielczość: min. 540 linii,
 • 3 x zoom,
 • głowica wyposażona w nadajnik lokalizacyjny,
 • głowica kamery uchylno obrotowa kąt obrotu 120o, kąt widzenia 150o,
 • długość wodoszczelnego kabla inspekcyjnego 100.

KAMERA MINI CAM RĘCZNIE WPROWADZANA DO INSPEKCJI KANAŁÓW I PRZYŁACZY W ZAKRESIE ŚREDNIC  DN 100 – 400 mm

 • kolorowy obraz,
 • oświetlenie typu LED,
 • pokonywanie kolan 90o od średnicy 100 mm,
 • obiektyw szerokokątny z automatycznym horyzontem,
 • Rozdzielczość: min. 470 linii,
 • 3 x zoom,
 • głowica wyposażona w nadajnik lokalizacyjny,
 • głowica kamery uchylno obrotowa kąt obrotu 135o, kąt widzenia 75o,
 • długość wodoszczelnego kabla inspekcyjnego 100 mb.

Raport z kamery do przyłączy:

 • nagrania inspekcji na płytach CD/DVD/PENDRIVE/DYSK (w formacie plików video.avi lub mp4),
 • zdjęcia z inspekcji nagrywane na płytach CD/DVD/PENDRIVE/DYSK.

KAMERA TV DO PRZEGLĄDU KANALIZACJI CIĄGU GŁÓWNEGO W ZAKRESIE ŚREDNIC DN 200 – 1 600 mm

 • kamera do inspekcji kanałów głównych w zakresie średnic 200 – 1600mm,
 • kolorowa obrotowa i uchylna głowica,
 • ciągła stabilizacja pionowa i pozioma obrazu,
 • zoom optyczny min. 10-y,
 • Zakres obrotu głowicy kamery: 240 ° (+ / -120 °),
 • zintegrowane, zamontowane we wspólnej obudowie z kamerą oświetlenie dla całego zakresu inspekcyjnego, bez potrzeby montażu dodatkowego oświetlenia,
 • zdalnie sterowana ostrość oraz przesłona,
 • czujnik z pomiarem spadku średniego oraz chwilowego na podstawie rzędnych geodezyjnych,
 • automatyczna regulacja ostrości z trybem ręcznym,
 • zdalne sterowanie wysokością uniesienia kamery w kanale w trakcie wykonywania inspekcji,
 • wózek o napędzie elektrycznym, jeden silnik napędowy, z wbudowanym nadajnikiem radiowy do namierzania kamery pod powierzchnia ziemi (zasięg nadajnika min 5m w warunkach sprzyjających),
 • tylna kamera inspekcyjna umieszczona za wózkiem elektrycznym,
 • zasięg kamery w kanale min. 300m.

KAMERA TV DO PRZEGLĄDU KANALIZACJI CIĄGU GŁÓWNEGO W ZAKRESIE ŚREDNIC DN 150 – 300  mm

Kamera skanująca

 • kamerę skanującą wraz z wózkiem do inspekcji kanału od min. 150mm – 300 mm,
 • Norma : Eex,
 • skanowania kanału poprzez wykonywanie zdjęć – dwa układy optyczne, umieszczone z przodu i z tyłu kamery,
 • każdy układ optyczny powinien posiadać kąt widzenia co najmniej 185°,
 • wykonywanie skanowania kanału do przodu lub do tyłu,
 • efektem skanowania – trójwymiarowy (przestrzenny) obraz skanowanego kanału bez martwych sektorów, bez ograniczeń ruchowych,
 • pomiar średnicy kanału, odkształcenie oraz wielkości uszkodzeń,
 • dodatkowo przestrzenny obraz powinien umożliwiać uzyskanie dwuwymiarowego (płaskiego), rozłożonego obrazu kanału po zakończeniu skanowania oraz w trakcie skanowania,
 • czujnik pomiaru spadku wraz z oprogramowaniem, błąd pomiaru dna kanału ±0,2%,
 • zasięg skanera min. 300m.

Raport z kamery do ciągów głównych

 • raport inspekcyjny nagrywany na nośnikach CD/DVD/PENDRIVE,
 • materiał „wideo” uruchamiany z poziomu raportu na dowolnym stanowisku komputerowym z nośników CD/DVD/PENDRIVE wraz z funkcją interaktywnych znaczników czasowych,
 • wpisywanie rzędnych geodezyjnych do pomiarów spadku z możliwością późniejszej ich zmiany bez ponownego pomiaru spadku,
 • możliwość zmiany skali wykresów spadków,
 • wykonywanie zdjęć w czasie rzeczywistym,
 • Nagrywanie filmów w czasie rzeczywistym,
 • Tworzenie raportów w formie cyfrowej (foto raport, grafika odcinka, opis odcinka, wykres spadków) i ich przeglądanie za pomocą zintegrowanej przeglądarki otwieranej na dowolnym komputerze,
 • Wykonane inspekcje wg normy PN-EN13508-2.
PRZYKŁADOWY RAPORT
POBIERZ WNIOSEK
 • Kontakt
  Dział Utrzymania Sieci
  tel. 32/ 639 51 06

Przewoźny zespół pompowy z silnikiem spalinowym do usuwania zalewisk i przepompowywania ścieków w przypadku wystąpienia awarii o minimalnych parametrach technicznych:

 • wydajność powyżej 350 m3/h,
 • średnica tłoczonych zanieczyszczeń 70 mm,
 • maksymalna wysokość podnoszenia minimum 10 m,
 • możliwość pompowania ścieków na odległość nie mniejszą niż 60 m,
 • wielkość urządzenia dostosowana do pracy w rejonach o zwartej zabudowie (centra miast, drogi osiedlowe itp.).

Przenośna pompa spalinowa do wody i ścieków o minimalnych parametrach technicznych:

 • wydajność minimum 100 m3/h,
 • maksymalna wysokość podnoszenia minimum 10 m,
 • maksymalna wysokość ssania minimum 7 m,
 • średnica tłoczonych zanieczyszczeń nie mniejsza niż 30 mm,

Na zlecenie wykonujemy prace związane z remontem (wymianą) odcinków przewodów kanalizacyjnych oraz elementów uzbrojenia ziemnego, w tym:

 • remont studni kanalizacyjnych (tj. doszczelniania zaprawą cementowa kr kręgów, wymiana lub doszczelnianie uszkodzonych kinet, wymiana/montaż stopni złazowych, wymiana pękniętych włazów żeliwnych, itp.),
 • remont studni metodą Hobas (tj. instalacja elementów żywicznych – płaszcze, kinety, spoczniki w istniejących studniach kanalizacyjnych),
 • remont wpustów ulicznych (tj. remont istniejących zniszczonych osadników, wymiana uszkodzonych krat, itp.).

Cena uzależniona jest od zakresu zlecenia. Po wizji w terenie naszego pracownika określony zostaje koszt wykonania usługi i przedstawiony w formie kosztorysu lub kalkulacji dla drobnych remontów.

POBIERZ FORMULARZ
 • Kontakt
  Dział Utrzymania Sieci
  tel. 32/ 639 51 06
 • Paker elastyczny do zastosowania w średnicy DN150 – 600 mm

Wytwornica mgły i dymu SuperFogger

Dane Techniczne:

 • Zasilanie: 230V AC, 50-60 Hz,
 • Wydajność: 1133 m3/min.

Usługi kanalizacyjne

Na zlecenie wykonujemy prace związane z ciśnieniowym czyszczeniem sieci kanalizacyjnej, w tym:

SAMOCHÓD MORO WIELOFUNKCYJNY Z SYSTEMEM RECYKLINGU DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA KANAŁÓW I WPUSTÓW ULICZNYCH.

Samochód wielofunkcyjny z systemem recyklingu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 t  – min. 1 szt. o minimalnych parametrach technicznych:

 • wielkość urządzenia dostosowana do pracy w rejonach o zwartej zabudowie – centra miast, drogi osiedlowe itp.,
 • pompa wysokociśnieniowa o wydatku wody nie mniejszym niż 250 l/min.,
 • maksymalne ciśnienie robocze minimum 200 bar,
 • wąż ciśnieniowy o długości minimum 120 m,
 • pojemność całkowita zbiornika powyżej 5 000 do 7 000 dm3,
 • wąż ciśnieniowy dodatkowy długości minimum 40 m, z pistoletem ciśnieniowym do płukania studni i wpustów ulicznych,
 • system recyklingu umożliwiający czyszczenie kanalizacji w systemie ciągłym,
 • możliwość pracy sprzętu w temperaturach do – 10 oC,
 • wydajność pompy próżniowej minimum 1400 m3/h,
 • pojazd wyposażony w komplet głowic do hydrodynamicznego,
 • czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic 150 – 600 mm.

Samochód wielofunkcyjny z systemem recyklingu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t  – min.1 szt. o minimalnych parametrach technicznych:

 • pompa wysokociśnieniowa o wydatku wody nie mniejszym niż 500 l/min.,
 • maksymalne ciśnienie robocze minimum 200 bar,
 • wąż ciśnieniowy o długości minimum 150 m,
 • wąż ciśnieniowy dodatkowy długości minimum 40 m, z pistoletem ciśnieniowym do płukania studni i wpustów ulicznych,
 • wydajność pompy próżniowej powyżej 2500 m3/h,
 • pojemność całkowita zbiornika powyżej 10 000 dm3,
 • system recyklingu umożliwiający czyszczenie kanalizacji w systemie ciągłym,
 • możliwość pracy sprzętu w temperaturach do – 10 oC,
 • możliwość ssania z głębokości do 15 m (przy zastosowaniu inżektora),
 • pojazd wyposażony w komplet głowic do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic 150 – 1800 mm oraz do wycinania korzeni w zakresie średnic 150 – 500 mm.

Na zlecenie wykonujemy inspekcje kamerą telewizyjną rurociągów kanalizacyjnych. Przegląd systemów kanalizacyjnych umożliwia precyzyjne zlokalizowanie uszkodzeń, rejestrację i archiwizację danych. Kamera może być wykorzystywana także do inspekcji nowo wybudowanych rurociągów i kanałów przygotowanych do odbioru technicznego. To gwarancja wiarygodnego określenia jakości wykonanych robót, wychwycenia usterek i późniejszej bezawaryjnej pracy.

KAMERA IBAK ORION RĘCZNIE WPROWADZANA DO INSPEKCJI KANAŁÓW I PRZYŁACZY W ZAKRESIE ŚREDNIC  DN 100 – 400 mm

 • kolorowy obraz,
 • oświetlenie typu LED,
 • pokonywanie kolan 90o od średnicy 100 mm,
 • obiektyw szerokokątny z automatycznym horyzontem,
 • Rozdzielczość: min. 540 linii,
 • 3 x zoom,
 • głowica wyposażona w nadajnik lokalizacyjny,
 • głowica kamery uchylno obrotowa kąt obrotu 120o, kąt widzenia 150o,
 • długość wodoszczelnego kabla inspekcyjnego 100.

KAMERA MINI CAM RĘCZNIE WPROWADZANA DO INSPEKCJI KANAŁÓW I PRZYŁACZY W ZAKRESIE ŚREDNIC  DN 100 – 400 mm

 • kolorowy obraz,
 • oświetlenie typu LED,
 • pokonywanie kolan 90o od średnicy 100 mm,
 • obiektyw szerokokątny z automatycznym horyzontem,
 • Rozdzielczość: min. 470 linii,
 • 3 x zoom,
 • głowica wyposażona w nadajnik lokalizacyjny,
 • głowica kamery uchylno obrotowa kąt obrotu 135o, kąt widzenia 75o,
 • długość wodoszczelnego kabla inspekcyjnego 100 mb.

Raport z kamery do przyłączy:

 • nagrania inspekcji na płytach CD/DVD/PENDRIVE/DYSK (w formacie plików video.avi lub mp4),
 • zdjęcia z inspekcji nagrywane na płytach CD/DVD/PENDRIVE/DYSK.

KAMERA TV DO PRZEGLĄDU KANALIZACJI CIĄGU GŁÓWNEGO W ZAKRESIE ŚREDNIC DN 200 – 1 600 mm

 • kamera do inspekcji kanałów głównych w zakresie średnic 200 – 1600mm,
 • kolorowa obrotowa i uchylna głowica,
 • ciągła stabilizacja pionowa i pozioma obrazu,
 • zoom optyczny min. 10-y,
 • Zakres obrotu głowicy kamery: 240 ° (+ / -120 °),
 • zintegrowane, zamontowane we wspólnej obudowie z kamerą oświetlenie dla całego zakresu inspekcyjnego, bez potrzeby montażu dodatkowego oświetlenia,
 • zdalnie sterowana ostrość oraz przesłona,
 • czujnik z pomiarem spadku średniego oraz chwilowego na podstawie rzędnych geodezyjnych,
 • automatyczna regulacja ostrości z trybem ręcznym,
 • zdalne sterowanie wysokością uniesienia kamery w kanale w trakcie wykonywania inspekcji,
 • wózek o napędzie elektrycznym, jeden silnik napędowy, z wbudowanym nadajnikiem radiowy do namierzania kamery pod powierzchnia ziemi (zasięg nadajnika min 5m w warunkach sprzyjających),
 • tylna kamera inspekcyjna umieszczona za wózkiem elektrycznym,
 • zasięg kamery w kanale min. 300m.

KAMERA TV DO PRZEGLĄDU KANALIZACJI CIĄGU GŁÓWNEGO W ZAKRESIE ŚREDNIC DN 150 – 300  mm

Kamera skanująca

 • kamerę skanującą wraz z wózkiem do inspekcji kanału od min. 150mm – 300 mm,
 • Norma : Eex,
 • skanowania kanału poprzez wykonywanie zdjęć – dwa układy optyczne, umieszczone z przodu i z tyłu kamery,
 • każdy układ optyczny powinien posiadać kąt widzenia co najmniej 185°,
 • wykonywanie skanowania kanału do przodu lub do tyłu,
 • efektem skanowania – trójwymiarowy (przestrzenny) obraz skanowanego kanału bez martwych sektorów, bez ograniczeń ruchowych,
 • pomiar średnicy kanału, odkształcenie oraz wielkości uszkodzeń,
 • dodatkowo przestrzenny obraz powinien umożliwiać uzyskanie dwuwymiarowego (płaskiego), rozłożonego obrazu kanału po zakończeniu skanowania oraz w trakcie skanowania,
 • czujnik pomiaru spadku wraz z oprogramowaniem, błąd pomiaru dna kanału ±0,2%,
 • zasięg skanera min. 300m.

Raport z kamery do ciągów głównych

 • raport inspekcyjny nagrywany na nośnikach CD/DVD/PENDRIVE,
 • materiał „wideo” uruchamiany z poziomu raportu na dowolnym stanowisku komputerowym z nośników CD/DVD/PENDRIVE wraz z funkcją interaktywnych znaczników czasowych,
 • wpisywanie rzędnych geodezyjnych do pomiarów spadku z możliwością późniejszej ich zmiany bez ponownego pomiaru spadku,
 • możliwość zmiany skali wykresów spadków,
 • wykonywanie zdjęć w czasie rzeczywistym,
 • Nagrywanie filmów w czasie rzeczywistym,
 • Tworzenie raportów w formie cyfrowej (foto raport, grafika odcinka, opis odcinka, wykres spadków) i ich przeglądanie za pomocą zintegrowanej przeglądarki otwieranej na dowolnym komputerze,
 • Wykonane inspekcje wg normy PN-EN13508-2.
PRZYKŁADOWY RAPORT
POBIERZ WNIOSEK
 • Kontakt
  Dział Utrzymania Sieci
  tel. 32/ 639 51 06

Przewoźny zespół pompowy z silnikiem spalinowym do usuwania zalewisk i przepompowywania ścieków w przypadku wystąpienia awarii o minimalnych parametrach technicznych:

 • wydajność powyżej 350 m3/h,
 • średnica tłoczonych zanieczyszczeń 70 mm,
 • maksymalna wysokość podnoszenia minimum 10 m,
 • możliwość pompowania ścieków na odległość nie mniejszą niż 60 m,
 • wielkość urządzenia dostosowana do pracy w rejonach o zwartej zabudowie (centra miast, drogi osiedlowe itp.).

Przenośna pompa spalinowa do wody i ścieków o minimalnych parametrach technicznych:

 • wydajność minimum 100 m3/h,
 • maksymalna wysokość podnoszenia minimum 10 m,
 • maksymalna wysokość ssania minimum 7 m,
 • średnica tłoczonych zanieczyszczeń nie mniejsza niż 30 mm.

Na zlecenie wykonujemy prace związane z remontem (wymianą) odcinków przewodów kanalizacyjnych oraz elementów uzbrojenia ziemnego, w tym:

 • remont studni kanalizacyjnych (tj. doszczelniania zaprawą cementowa kr kręgów, wymiana lub doszczelnianie uszkodzonych kinet, wymiana/montaż stopni złazowych, wymiana pękniętych włazów żeliwnych, itp.),
 • remont studni metodą Hobas (tj. instalacja elementów żywicznych – płaszcze, kinety, spoczniki w istniejących studniach kanalizacyjnych),
 • remont wpustów ulicznych (tj. remont istniejących zniszczonych osadników, wymiana uszkodzonych krat, itp.).

Cena uzależniona jest od zakresu zlecenia. Po wizji w terenie naszego pracownika określony zostaje koszt wykonania usługi i przedstawiony w formie kosztorysu lub kalkulacji dla drobnych remontów.

POBIERZ FORMULARZ
 • Kontakt
  Dział Utrzymania Sieci
  tel. 32/ 639 51 06
 • Paker elastyczny do zastosowania w średnicy DN150 – 600 mm.

Wytwornica mgły i dymu SuperFogger

Dane Techniczne:

 • Zasilanie: 230V AC, 50-60 Hz,
 • Wydajność: 1133 m3/min.
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian

    

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian