Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, badania laboratoryjne wody i ścieków, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja
Powiadomienia SMS/e-mail o awariach Awarie i remonty

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, badania laboratoryjne wody i ścieków, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

Strefa klienta

Profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, badania laboratoryjne wody i ścieków, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remont elementów uzbrojenia, budowy rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostyki sieci wodociągowej oraz prac eksploatacyjnych.

eBOK

Logowanie
Rejestracja

Usługi laboratoryjne

Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. zostało utworzone w 1976 r. Wykonujemy analizy fizykochemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne wody oraz analizy fizykochemiczne ścieków i osadów ściekowych.

Badania wykonujemy głównie metodami znormalizowanymi, a w niektórych przypadkach metodami opisanymi w procedurach badawczych, na próbkach dostarczonych przez Klientów bądź na próbkach pobieranych – na zlecenie Klientów – przez naszych próbkobiorców.

Laboratorium posiada:

 • Certyfikat Akredytacji Nr AB 709 przyznany w 2006r. przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji).
 • Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej dotyczące systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Decyzja1, Decyzja2).
 • Zatwierdzenie PPIS w Dąbrowie Górniczej dotyczące systemu jakości badań wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Decyzja).

Możemy realizować usługi badawcze w obszarach regulowanych prawnie, tj. tam gdzie badanie wody lub ścieków wymagane jest przez stosowne ustawy lub rozporządzenia.

Laboratorium deklaruje gotowość służenia Państwu fachową pomocą w zakresie problematyki związanej z badaniami wody, ścieków i osadów.

Na życzenie Klienta interpretujemy wyniki badań i wykonujemy stwierdzenie zgodności.

Jeśli nie znalazłaś/eś w cenniku interesującego Cię pakietu badawczego skontaktuj się z nami w celu ustalenia indywidualnego zakresu badań.

Zalecamy kontakt z Laboratorium w celu uzgodnienia szczegółów pobrania i transportu próbek do Laboratorium.

 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl

Klauzula informacyjna RODO dotycząca realizacji udzielonego zlecenia / wykonania badań laboratoryjnych:

POBIERZ

Zakłady prowadzące działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady małej gastronomii.

Prowadzisz działalność związaną z produkcją lub obrotem żywnością? A może posiadasz punkt gastronomiczny lub zarządzasz placówką, w której jest stołówka dla dzieci lub dla dorosłych? Zakładasz bar, restaurację, lub inny podmiot użyteczności publicznej? Potrzebujesz okazać się przed Sanepidem aktualnymi wynikami badań wody?

Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów posiada niezbędne kompetencje do wykonywania badań wymaganych przez RMZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Klient zlecający nam badania, ma pewność, że otrzymane od nas sprawozdanie z badań będzie właściwe dla obszaru regulowanego prawnie i zostanie uznane przez właściwą dowolną placówkę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

CENNIK USŁUG
 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Korzystasz z własnego ujęcia wodnego (studni przydomowej) lub stosujesz dodatkowe technologie uzdatniania wody w gospodarstwie domowym? – pamiętaj, że woda taka może być zanieczyszczona pod względem parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Za jakość wody po filtrach lub ze swojej studni przydomowej odpowiedzialność ponosi sam użytkownik.

By poznać jakość wody, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie specjalistycznej analizy w akredytowanym laboratorium. Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oferuje badania fizykochemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne wody pitnej. Pobieramy próbki i dojeżdżamy do klienta. A jeśli sam chcesz przywieźć próbkę wody do badań – skontaktuj się z nami – kompetentni pracownicy pomogą i udzielą niezbędnych wskazówek dotyczących pobrania próbki i dostarczenia jej do naszego Laboratorium.

Służymy również fachową poradą w zakresie interpretacji uzyskanych wyników badań.

CENNIK USŁUG
 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Jesteś inwestorem lub reprezentujesz firmę, która buduje przyłącze, wodociąg, lub sieć wodociągową w nowobudowanych budynkach?

Przy kompletowaniu dokumentacji odbiorowej nie zapomnij o wykonaniu badań wody, aby móc przekazać wodociąg do eksploatacji.

CENNIK USŁUG
 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Prowadzisz podmiot, w którym użytkowana jest ciepła woda? Nie zapomnij o wykonaniu badań na obecność Legionelli sp.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi instytucje takie jak:

 • przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
 • budynki zamieszkania zbiorowego,
 • budynki użyteczności publicznej,

w których w trakcie użytkowania ciepłej wody wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny powinny wykonywać badania ciepłej wody na obecność bakterii z rodzaju Legionella.

Badania możesz wykonać w akredytowanym Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów.

Ceny oznaczeń ustalane są indywidualnie z Klientem.

 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Woda w obiektach takich jak basen, pływalnia czy park wodny powinna spełniać wymagania w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych zgodnie z RMZ w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Nadzór nad monitorowaniem jakości wody oraz zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego na pływalniach sprawują zarządzający obiektami.

Dlatego jeśli szukasz Laboratorium, któremu chciałbyś powierzyć badanie jakości wody w użytkowanym obiekcie, zapraszamy Cię do nas.

Akredytowane Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów wykonuje badania wody na pływalniach zgodnie z metodami referencyjnymi wymaganymi przez przepisy prawne.

Ceny oznaczeń ustalane są indywidualnie z Klientem.

 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Zarządzasz kąpieliskiem lub miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli? Jeśli tak, to z pewnością będziesz zainteresowany wykonaniem w sezonie letnim badań mikrobiologicznych wody pochodzącej z tych miejsc.

Dlatego zapraszamy Cię do Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów, które posiada akredytację na wykonywanie badań w zakresie oznaczeń Escherichia coli i enterokoki kałowe, wymaganych przez RMZ w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz Prawo Wodne.

Laboratorium nasze posiada również zatwierdzenie systemu jakości badań wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, co daje pewność spełnienia wymagań Prawa Wodnego.

Ceny oznaczeń ustalane są indywidualnie z Klientem.

 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Jeśli:

 • wybudowałeś dom i zainstalowałeś stację uzdatniania wody,
 • posiadasz zmiękczacz wody,
 • posiadasz system nawadniania,
 • wykorzystujesz wodę studzienną w basenie przydomowym

to korzystnym dla Ciebie jest poznanie jakości wody, którą pijesz lub użytkujesz.

Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów zaprasza do współpracy. Służymy pomocą w doborze parametrów, które warto zbadać i być pewnym, że stosowana woda nie zagraża zdrowiu Tobie i Twoim bliskim.

Ceny oznaczeń ustalane są indywidualnie z Klientem.

 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

OKREŚLENIE SKŁADU ŚCIEKÓW Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W wielu miejscowościach organy administracji wprowadziły obowiązek badania jakości oczyszczonych ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Obowiązek ten spoczywa na właścicielu oczyszczalni.

A czy Ty posiadasz przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jeśli jesteś zobowiązany do wykonanie badań kontrolnych ścieków, zgłoś się do akredytowanego Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o.

Wykonamy badania, którymi będziesz mógł się okazać w swoim urzędzie.

OKREŚLENIE SKŁADU WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

Instytucje odprowadzające wody opadowe lub roztopowe do wód lub urządzeń wodnych podlegają RMGM i ŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych.

Sprawdź czy spełniasz wymagania rozporządzenia i zleć badania do akredytowanego Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o.

CENNIK USŁUG
 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Usługi laboratoryjne

Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. zostało utworzone w 1976 r. Wykonujemy analizy fizykochemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne wody oraz analizy fizykochemiczne ścieków i osadów ściekowych.

Badania wykonujemy głównie metodami znormalizowanymi, a w niektórych przypadkach metodami opisanymi w procedurach badawczych, na próbkach dostarczonych przez Klientów bądź na próbkach pobieranych – na zlecenie Klientów – przez naszych próbkobiorców.

Laboratorium posiada:

 • Certyfikat Akredytacji Nr AB 709 przyznany w 2006r. przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji).
 • Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej dotyczące systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Decyzja1, Decyzja2).
 • Zatwierdzenie PPIS w Dąbrowie Górniczej dotyczące systemu jakości badań wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Decyzja).

Możemy realizować usługi badawcze w obszarach regulowanych prawnie, tj. tam gdzie badanie wody lub ścieków wymagane jest przez stosowne ustawy lub rozporządzenia.

Laboratorium deklaruje gotowość służenia Państwu fachową pomocą w zakresie problematyki związanej z badaniami wody, ścieków i osadów.

Na życzenie Klienta interpretujemy wyniki badań i wykonujemy stwierdzenie zgodności.

Jeśli nie znalazłaś/eś w cenniku interesującego Cię pakietu badawczego skontaktuj się z nami w celu ustalenia indywidualnego zakresu badań.

Zalecamy kontakt z Laboratorium w celu uzgodnienia szczegółów pobrania i transportu próbek do Laboratorium.

 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl

Klauzula informacyjna RODO dotycząca realizacji udzielonego zlecenia / wykonania badań laboratoryjnych:

POBIERZ

Zakłady prowadzące działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady małej gastronomii.

Prowadzisz działalność związaną z produkcją lub obrotem żywnością? A może posiadasz punkt gastronomiczny lub zarządzasz placówką, w której jest stołówka dla dzieci lub dla dorosłych? Zakładasz bar, restaurację, lub inny podmiot użyteczności publicznej? Potrzebujesz okazać się przed Sanepidem aktualnymi wynikami badań wody?

Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów posiada niezbędne kompetencje do wykonywania badań wymaganych przez RMZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Klient zlecający nam badania, ma pewność, że otrzymane od nas sprawozdanie z badań będzie właściwe dla obszaru regulowanego prawnie i zostanie uznane przez właściwą dowolną placówkę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

CENNIK USŁUG
 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Korzystasz z własnego ujęcia wodnego (studni przydomowej) lub stosujesz dodatkowe technologie uzdatniania wody w gospodarstwie domowym? – pamiętaj, że woda taka może być zanieczyszczona pod względem parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Za jakość wody po filtrach lub ze swojej studni przydomowej odpowiedzialność ponosi sam użytkownik.

By poznać jakość wody, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie specjalistycznej analizy w akredytowanym laboratorium. Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oferuje badania fizykochemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne wody pitnej. Pobieramy próbki i dojeżdżamy do klienta. A jeśli sam chcesz przywieźć próbkę wody do badań – skontaktuj się z nami – kompetentni pracownicy pomogą i udzielą niezbędnych wskazówek dotyczących pobrania próbki i dostarczenia jej do naszego Laboratorium.

Służymy również fachową poradą w zakresie interpretacji uzyskanych wyników badań.

CENNIK USŁUG
 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Jesteś inwestorem lub reprezentujesz firmę, która buduje przyłącze, wodociąg, lub sieć wodociągową w nowobudowanych budynkach?

Przy kompletowaniu dokumentacji odbiorowej nie zapomnij o wykonaniu badań wody, aby móc przekazać wodociąg do eksploatacji.

CENNIK USŁUG
 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Prowadzisz podmiot, w którym użytkowana jest ciepła woda? Nie zapomnij o wykonaniu badań na obecność Legionelli sp.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi instytucje takie jak:

 • przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
 • budynki zamieszkania zbiorowego,
 • budynki użyteczności publicznej,

w których w trakcie użytkowania ciepłej wody wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny powinny wykonywać badania ciepłej wody na obecność bakterii z rodzaju Legionella.

Badania możesz wykonać w akredytowanym Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów.

Ceny oznaczeń ustalane są indywidualnie z Klientem.

 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Woda w obiektach takich jak basen, pływalnia czy park wodny powinna spełniać wymagania w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych zgodnie z RMZ w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Nadzór nad monitorowaniem jakości wody oraz zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego na pływalniach sprawują zarządzający obiektami.

Dlatego jeśli szukasz Laboratorium, któremu chciałbyś powierzyć badanie jakości wody w użytkowanym obiekcie, zapraszamy Cię do nas.

Akredytowane Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów wykonuje badania wody na pływalniach zgodnie z metodami referencyjnymi wymaganymi przez przepisy prawne.

Ceny oznaczeń ustalane są indywidualnie z Klientem.

 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Zarządzasz kąpieliskiem lub miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli? Jeśli tak, to z pewnością będziesz zainteresowany wykonaniem w sezonie letnim badań mikrobiologicznych wody pochodzącej z tych miejsc.

Dlatego zapraszamy Cię do Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów, które posiada akredytację na wykonywanie badań w zakresie oznaczeń Escherichia coli i enterokoki kałowe, wymaganych przez RMZ w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz Prawo Wodne.

Laboratorium nasze posiada również zatwierdzenie systemu jakości badań wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, co daje pewność spełnienia wymagań Prawa Wodnego.

Ceny oznaczeń ustalane są indywidualnie z Klientem.

 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

Jeśli:

 • wybudowałeś dom i zainstalowałeś stację uzdatniania wody,
 • posiadasz zmiękczacz wody,
 • posiadasz system nawadniania,
 • wykorzystujesz wodę studzienną w basenie przydomowym

to korzystnym dla Ciebie jest poznanie jakości wody, którą pijesz lub użytkujesz.

Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów zaprasza do współpracy. Służymy pomocą w doborze parametrów, które warto zbadać i być pewnym, że stosowana woda nie zagraża zdrowiu Tobie i Twoim bliskim.

Ceny oznaczeń ustalane są indywidualnie z Klientem.

 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl

OKREŚLENIE SKŁADU ŚCIEKÓW Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W wielu miejscowościach organy administracji wprowadziły obowiązek badania jakości oczyszczonych ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Obowiązek ten spoczywa na właścicielu oczyszczalni.

A czy Ty posiadasz przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jeśli jesteś zobowiązany do wykonanie badań kontrolnych ścieków, zgłoś się do akredytowanego Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o.

Wykonamy badania, którymi będziesz mógł się okazać w swoim urzędzie.

OKREŚLENIE SKŁADU WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

Instytucje odprowadzające wody opadowe lub roztopowe do wód lub urządzeń wodnych podlegają RMGM i ŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych.

Sprawdź czy spełniasz wymagania rozporządzenia i zleć badania do akredytowanego Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o.

CENNIK USŁUG
 • Kontakt
  tel. 32/ 63 95 137, 32/63 95 138
  laboratorium@dabrowskie-wodociągi.pl
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian

                      

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian