Wstrzymanie dostawy w ul. Augustynika, Orzeszkowej w dniu 16.07.2018

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

16 lipca od godz. 10:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

16 lipca do godz. 12:00

Miejsce prac:

ul. Augustynika 19

Przyczyna prac:

Awaria sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • Augustynika 16, 19
  • Orzeszkowej 1 klatka III