Wstrzymanie dostawy wody – Dzielnica Marianki – 15.10.2018 w godzinach 8:00 – 12:00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

15 październik od godz. 8:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

15 październik do godz. 12:00

Miejsce prac:

  1. Komora Wodociągowa Marianki

Przyczyna prac:

Prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • Dzielnica Marianki