Wstrzymanie dostawy wody – ul. Łączna od nr 31 do ul. Swobodnej – 27.09.2018 w godzinach 6:00 – 14:00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

27 wrzesień od godz. 6:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

27 wrzesień do godz. 14:00

Miejsce prac:

ul. Łączna 31

Przyczyna prac:

Awaria sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • ul. Łączna od nr 31 do ul. Swobodnej