Wstrzymanie dostawy wody – ul. Topolowa 22 – 11.09.2018 w godzinach 6:00 – 12:00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

11 wrzesień od godz. 06:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

11 wrzesień do godz. 12:00

Miejsce prac:

ul. Topolowa 26

Przyczyna prac:

Awaria sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • Topolowa 22