Wznowione badania wody i ścieków dla klientów

Od 25 maja 2020 r. klienci będą mogli zlecać do akredytowanego Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów badania wody i ścieków.

Informujemy, że z powodu stanu epidemii podczas kontaktu z pracownikami Laboratorium oraz na terenie Oczyszczalni Ścieków „Centrum”, gdzie zlokalizowane jest Laboratorium, obowiązuje noszenie maseczki oraz rękawiczek jednorazowych.

Klienci bez w/w środków ochrony osobistej nie będą mogli wjechać na teren Oczyszczalni Ścieków.

W celu złożenia zlecenia i przekazania próbek do badania prosimy o uprzedni kontakt i uzgodnienie terminu wizyty w Laboratorium.

LABORATORIUM
tel. 32 63 95 137, 32 63 95 138
e-mail: laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl