Szykuje się kolejny, upalny tydzień. Przypominamy, że podczas spacerów po mieście możecie się schłodzić korzystając z kurtyn wodnych, ale także napić się wody z jednego z 7 zdrojów wodnych.

Cztery zdroje znajdują się w rejonie ulic: Letnia, Pustynna, Łącząca i Pogoria.

Trzy zdroje zlokalizowane na ul. Pogoria – Rybaczówka, Łosień oraz Plac Hutnika ul. Kasprzaka.

Lokalizacje:

 • ul. Letnia – okolice Centrum Sportów wodnych i Letnich
 • Skrzyżowanie ulicy ul. Św. Antoniego z ul. Pogoria
 • ul. Łącząca nr 24-28
 • Błędów ul. Pustynna 128
 • ul. Pogoria – okolice parkingu przy plaży Rybaczówka
 • Łosień ul. Ząbkowicka a Pocztowa
 • Plac Hutnika ul. Kasprzaka

Wszystkie wymienione punkty podlegają pracom eksploatacyjnym:

 • Przed uruchomieniem zazwyczaj w kwietniu lub maju, zdroje poddawane są przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym polegającym na mechanicznym czyszczeniu oraz płukaniu przyłącza i zdroju wodą oraz wodą z normatywną dawką podchlorynu sodu tj. 0,3mg/l.
 • Po zakończonych pracach eksploatacyjnych, w ramach monitoringu operacyjnego pobierane są próbki wody do badań. Zakres badań obejmuje następujące parametry: fizykochemiczne – temperatura, barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna właściwa, chlor wolny, mangan ogólny, żelazo ogólne, twardość ogólna, siarczany, chlorki, mikrobiologiczne – bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 220C .
 • W okresie użytkowania zdroje są raz w miesiącu przepłukiwane wodą, a końcówki oraz misy dezynfekowane płynem odkażającym.
 • Zdroje z ul. Pustynnej, Łączącej i Ząbkowickiej pracują cały rok (zabezpieczenie dostępu do wody dla mieszkańców nie posiadających przyłącza wodociągowego), natomiast pozostałe jesienią (wrzesień) są ponownie dezynfekowane i zakręcane za zasuwie celem zabezpieczenia przed sezonem zimowym.

Plan sytuacyjny zdroje uliczne

Polecane artykuły

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla Dąbrowian

                      

   Dbamy o jakość wody dla Dąbrowian