Dąbrowskie Wodociągi z nagrodą za najlepszą akcję edukacyjną w Polsce!

Społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie w sprawy lokalnego otoczenia wpisane są w DNA Dąbrowskich Wodociągów, które od wielu lat prowadzą szereg przedsięwzięć z myślą o tych młodszych i starszych mieszkańcach Dąbrowskich Wodociągów. Docenili to organizatorzy konkursu „Głośna Woda”, którzy przyznali Dąbrowskim Wodociągom nagrodę za najlepszą akcję edukacyjną w Polsce w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Dąbrowskie Wodociągi od wielu lat prowadzą projekty ekologiczne i edukacyjne, w których wzięło udział kilkanaście tysięcy mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska oraz edukacji zostały docenione w największym branżowym konkursie „Głośna Woda”. W tym roku Dąbrowskie Wodociągi zajęły pierwsze miejsce w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a jury doceniło w sposób szczególny konsekwentne rozwijanie długoterminowych kampanii edukacyjnych, które często stanowią inspirację dla innych przedsiębiorstw.

Dąbrowskie Wodociągi inspiracją dla innych!

Prowadzone akcje takie jak kampania „Piję wodę z kranu”, obchody Światowego Dnia Wody, Strażnik Czystej Wody czy Akcja Lato są długofalowe, a zarazem wyróżniają się oryginalnością, dzięki czemu trafiają do zróżnicowanej grupy odbiorców. Właśnie to powoduje, że są wielokrotnie wzorem dla innych przedsiębiorstw wodociągowych w ich działaniach edukacyjnych. Spółka dużą wagę przywiązuje do medialnego nagłośnienia przedsięwzięć, dzięki temu może dotrzeć do wszystkich mieszkańców ze swoim edukacyjnym przesłaniem i zmieniać stereotypy, np. w zakresie jakości wody z kranu.

Zadowolenia z branżowego wyróżnienia nie ukrywa Andrzej Malinowski, Prezes Dąbrowskich Wodociągów: – Bardzo cieszymy się, że nasze akcje edukacyjne zostały docenione na arenie ogólnopolskiej. Ta nagroda to dla nas podsumowanie wieloletnich działań a zarazem motywacja do podejmowania kolejnych. Widzimy, że nowoczesna edukacja przynosi efekty, co widać po zainteresowaniu akcjami prowadzonymi przez nasze przedsiębiorstwo.

Konkurs „Głośna Woda”

„Głośna Woda” to największy branżowy konkurs, organizowany jest przez redakcję ogólnopolskiego miesięcznika “Wodociągi-Kanalizacja” dla branży wodno-kanalizacyjnej. W tym roku w kategorii do 30 tys. mieszkańców zwyciężył Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, a w kategorii do 100 tys. mieszkańców nagrodę otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK Żyrardów. Natomiast w najbardziej prestiżowej kategorii, bo grupującej największe miasta w poprzednich latach wygrywały Aquanet S.A. Poznań, Wodociągi Wałbrzych oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.
Celem konkursu jest prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i promowanie ich na forum ogólnopolskim, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami, zaszczepianie idei edukacji ekologicznej i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwienie na nawyki wpływające bezpośrednio na stan infrastruktury wodno-ściekowej.