Zrównoważony rozwój

Rozwój proekologicznych zachowań jest od wielu lat kluczowym elementem strategii Dąbrowskich Wodociągów kształtującym społeczną odpowiedzialność Spółki.

Troska o środowisko Edukacja ekologiczna

  Strażnik Czystej Wody

Zarezerwuj lekcję

Zrównoważony rozwój

Rozwój proekologicznych zachowań jest od wielu lat kluczowym elementem strategii Dąbrowskich Wodociągów kształtującym społeczną odpowiedzialność Spółki.

Zrównoważony rozwój

Rozwój proekologicznych zachowań jest od wielu lat kluczowym elementem strategii Dąbrowskich Wodociągów kształtującym społeczną odpowiedzialność Spółki.

  Strażnik Czystej Wody

Zarezerwuj lekcję

Troska o środowisko

Energia odnawialna ze ścieków

Oczyszczalnia Ścieków „Centrum” jest jednym z przykładów na to, że Spółka kieruje się zarówno troską o środowisko, jak i dobrem mieszkańców. Obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów w regionie. Dzięki unowocześnieniu oczyszczalnia pokrywa swoje potrzeby energetyczne w 1/3 – służy temu biogaz, który powstaje w procesie oczyszczania ścieków i który jest wykorzystywany jako źródło energii odnawialnej, przeznaczonej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. To właśnie dzięki wykorzystaniu energii zawartej w ściekach chronione są zasoby naturalne, a jednocześnie ograniczane koszty działania oczyszczalni. Zaś dzięki hermetyzacji obiektów ograniczona została emisja aerozoli do powietrza atmosferycznego, co zmniejszyło uciążliwości obiektu dla środowiska, w tym dla najbliższego otoczenia oczyszczalni.

Energia odnawialna ze ścieków

Oczyszczalnia Ścieków „Centrum” jest jednym z przykładów na to, że Spółka kieruje się zarówno troską o środowisko, jak i dobrem mieszkańców. Obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów w regionie. Dzięki unowocześnieniu oczyszczalnia pokrywa swoje potrzeby energetyczne w 1/3 – służy temu biogaz, który powstaje w procesie oczyszczania ścieków i który jest wykorzystywany jako źródło energii odnawialnej, przeznaczonej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. To właśnie dzięki wykorzystaniu energii zawartej w ściekach chronione są zasoby naturalne, a jednoczenie ograniczane koszty działania oczyszczalni. Zaś dzięki hermetyzacji obiektów ograniczona została emisja aerozoli do powietrza atmosferycznego, co zmniejszyło uciążliwości obiektu dla środowiska, w tym dla najbliższego otoczenia oczyszczalni.

Przetwarzanie osadu w produkt szansą dla środowiska naturalnego

Powstające na terenie Oczyszczalni Ścieków Centrum ustabilizowane komunalne osady ściekowe są przetwarzane przez ich odbiorcę na pełnowartościowy produkt, który może zostać wykorzystany w środowisku naturalnym. W przeszłości nasze osady wykorzystywane były m.in. do rekultywacji terenów zielonych, rewitalizacji hałd górniczych i hutniczych oraz innych nieużytków przemysłowych.

Ścieki pomagają terenom poprzemysłowym wrócić do natury

Osady pofermentacyjne pochodzące z Oczyszczalni Ścieków „Centrum” służą do rekultywacji terenów zielonych oraz rewitalizacji hałd górniczych i hutniczych oraz nieużytków przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu przetworzonych ścieków jako naturalnego nawozu, zdegradowane tereny poprzemysłowe są zagospodarowywane i przywracane środowisku naturalnemu jako tereny zielone.

Zrównoważony pobór wody

Jednym z podstawowych założeń, na których swoją działalność opierają Dąbrowskie Wodociągi jest idea zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona, że rozwój ludzkości powinien opierać się na zachowaniu równowagi środowiska naturalnego i na możliwie najmniejszej ingerencji człowieka. Dlatego pobór wód ze środowiska odbywa się w sposób, który nie powoduje wykorzystania jej zasobów. Ilość pobieranych wód głębinowych jest ograniczona do poziomu ich naturalnego uzupełniania się. Dbając o stan wodociągów, minimalizowane jest ryzyko awarii, które powodują straty wody.

zrównoważony pobór wody
zrównoważony pobór wody

Zrównoważony pobór wody

Jednym z podstawowych założeń, na których swoją działalność opierają Dąbrowskie Wodociągi jest idea zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona, że rozwój ludzkości powinien opierać się na zachowaniu równowagi środowiska naturalnego i na możliwie najmniejszej ingerencji człowieka. Dlatego pobór wód ze środowiska odbywa się w sposób, który nie powoduje wykorzystania jej zasobów. Ilość pobieranych wód głębinowych jest ograniczona do poziomu ich naturalnego uzupełniania się. Dbając o stan wodociągów, minimalizowane jest ryzyko awarii, które powodują straty wody.

Edukacja ekologiczna

Miodowa Dąbrowa – edukacyjna ścieżka Dąbrowskich Wodociągów

W 2021 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu ścieżki dydaktycznej pn. „Miodowa Dąbrowa – edukacyjna ścieżka Dąbrowskich Wodociągów”. W pomysł zostały zaangażowane dzieci z dąbrowskich szkół i przedszkoli, przeprowadzono konkurs na nazwę alei. Zwyciężyły przedszkolaki z grupy papużki z przedszkola nr 33. Oficjalne otwarcie odbyło się 20 maja 2022 r. w Światowy Dzień Pszczoły. Zgodnie z konceptem utworzono pasiekę składającą się z 10 uli. W celu zapewnienia pszczołom odpowiednich warunków bytowania powstała łąka kwietnia. Dostępne są również tablice informujące m.in. o życiu pszczół, roślinach miododajnych, procesach powstawania miodu. Dodatkowymi atrakcjami są: ul pokazowy, fotościanka, pszczele warcaby oraz model pszczoły. Projekt został doceniony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Spółce przyznano dotację przedsięwzięcia w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Tematyka ścieżki nie jest przypadkowa, albowiem to właśnie pszczoły są odpowiedzialne za dostarczanie wody do ula.

Miodowa Dąbrowa
Miodowa Dąbrowa

Pasieka oraz ścieżka edukacyjna

W 2021 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu ścieżki dydaktycznej pn. „Miodowa Dąbrowa – edukacyjna ścieżka Dąbrowskich Wodociągów”. W pomysł zostały zaangażowane dzieci z dąbrowskich szkół i przedszkoli, przeprowadzono konkurs na nazwę alei. Zwyciężyły przedszkolaki z grupy papużki z przedszkola nr 33. Oficjalne otwarcie odbyło się 20 maja 2022 r. w Światowy Dzień Pszczoły. Zgodnie z konceptem utworzono pasiekę składającą się z 10 uli. W celu zapewnienia pszczołom odpowiednich warunków bytowania powstała łąka kwietnia. Dostępne są również tablice informujące m.in. o życiu pszczół, roślinach miododajnych, procesach powstawania miodu. Dodatkowymi atrakcjami są: ul pokazowy, fotościanka, pszczele warcaby oraz model pszczoły. Projekt został doceniony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Spółce przyznano dotację przedsięwzięcia w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Tematyka ścieżki nie jest przypadkowa, albowiem to właśnie pszczoły są odpowiedzialne za dostarczanie wody do ula.

Strażnik czystej wody

W 2015 roku Dąbrowskie Wodociągi rozpoczęły edukacyjny projekt ekologiczny, w ramach którego 1500 dzieci z klas trzecich dąbrowskich szkół podstawowych odbyło kurs na Strażnika Czystej Wody.

W trakcie warsztatów uczniowie dowiadują się skąd bierze się woda w kranie, śledzą zmagania Maga z Władcą Ścieków a na koniec, po solidnym treningu, razem z pracownikami oczyszczalni dokonują magicznej przemiany ścieków w czystą wodę, gaz, energię elektryczną i ciepło. Zamiast lekcji w szkole, nietypowe zajęcia w Dąbrowskich Wodociągach – tak spędzają czas uczniowie klas trzecich dąbrowskich podstawówek. Młodzi uczniowie rozpoczynają dzień od zajęć przy multimedialnej makiecie – jedynej takiej w Polsce.

Na zakończenie zajęć uczniowie biorą udział w interaktywnym quizie.

Strażnik czystej wody

W 2015 roku Dąbrowskie Wodociągi rozpoczęły edukacyjny projekt ekologiczny, w ramach którego 1500 dzieci z klas trzecich dąbrowskich szkół podstawowych odbyło kurs na Strażnika Czystej Wody.

W trakcie warsztatów uczniowie dowiadują się skąd bierze się woda w kranie, śledzą zmagania Maga z Władcą Ścieków a na koniec, po solidnym treningu, razem z pracownikami oczyszczalni dokonują magicznej przemiany ścieków w czystą wodę, gaz, energię elektryczną i ciepło. Zamiast lekcji w szkole, nietypowe zajęcia w Dąbrowskich Wodociągach – tak spędzają czas uczniowie klas trzecich dąbrowskich podstawówek. Młodzi uczniowie rozpoczynają dzień od zajęć przy multimedialnej makiecie – jedynej takiej w Polsce.

Na zakończenie zajęć uczniowie biorą udział w interaktywnym quizie.

Dystrybutory w szkołach

We wrześniu 2022 roku  w dąbrowskich szkołach i przedszkolach stanęło aż 126 naszych dystrybutorów!

Dzięki dostępowi do bezpłatnej i bezpiecznej wody uczniowie czy też ich rodzicie, nie muszą już kupować wody butelkowanej bądź słodzonych napojów. Dbamy o poziom odpowiedniego nawodnienia dzieci oraz o środowisko.

Wystarczy zapakować bidon i w razie pragnienia odwiedzić pobliski dystrybutor.

Dystrybutory w szkołach

We wrześniu 2022 roku  w dąbrowskich szkołach i przedszkolach stanęło aż 126 naszych dystrybutorów!

Dzięki dostępowi do bezpłatnej i bezpiecznej wody uczniowie czy też ich rodzicie, nie muszą już kupować wody butelkowanej bądź słodzonych napojów. Dbamy o poziom odpowiedniego nawodnienia dzieci oraz o środowisko.

Wystarczy zapakować bidon i w razie pragnienia odwiedzić pobliski dystrybutor.

Klub żeglarski „Fregata”

Wodna ścieżka edukacyjna pod hasłem „Łączy nas woda”

Dla dzieci i młodzieży

To propozycja atrakcyjnych zajęć teoretycznych i praktycznych dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Ścieżka edukacyjna to pomysł spędzenia „dnia pod żaglami”. Młodzi ludzie mają okazję zapoznania się ze sportem żeglarskim i nabycia umiejętności niezbędnych do jego uprawiania. Ale nie tylko. Biorą udział w warsztatach edukacyjnych.

Dla dorosłych

W sezonie letnim Klub Sportów Wodnych „Fregata” organizuje „drzwi otwarte” przystani. Chcemy przyciągnąć mieszkańców miasta i zachęcić ich do uprawiania sportu nad wodą. Miłośnicy żeglarstwa jak również osoby chcące poznać ten sport mogą wypożyczyć sprzęt pływający. Przy okazji poznają Klub i jego działalność.

Regaty

Corocznie Klub Sportów Wodnych „Fregata” organizuje pod koniec sierpnia Regaty o Puchar Komandora Klubu – Prezesa Zarządu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w klasie Omega i Optymist. Impreza sprzyja integracji środowiska żeglarskiego skupionego wokół akwenu Pogoria. W klasie omega startują załogi dąbrowskich klubów żeglarskich. W klasie optymist o puchar walczą podopieczni Szkółki Żeglarskiej dla Najmłodszych.

Kursy żeglarskie

Klub organizuje kurs na stopień żeglarza jachtowego. Program obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne pod okiem kadry instruktorskiej. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Klub żeglarski „Fregata”
Klub żeglarski „Fregata”
Klub żeglarski „Fregata”

  Kontakt

Radosław Stachurski
Wicekomandor ds. Organizacyjnych
Tel.  +48 505 532 263

Światowy dzień wody

Od lat Dąbrowskie Wodociągi hucznie obchodzą Światowy Dzień Wody, który przypada na 22 marca. W tym roku, z powodu pandemii, nie mogliśmy szumnie
świętować, ale nie poddaliśmy się. Udało się zorganizować obchody w Miejski Ośrodku Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Przez dwa tygodnie setka dzieci przygotowywała prace z ceramiki, rysunku i tkanin, których hasłem przewodnim była woda. Na firmowym profilu Facebook ogłosiliśmy konkurs na najlepszą pracę, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dąbrowian.

Światowy Dzień Wody
Światowy Dzień Wody

Światowy dzień wody

Od lat Dąbrowskie Wodociągi hucznie obchodzą Światowy Dzień Wody, który przypada na 22 marca. W tym roku, z powodu pandemii, nie mogliśmy szumnie
świętować, ale nie poddaliśmy się. Udało się zorganizować obchody w Miejski Ośrodku Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Przez dwa tygodnie setka dzieci przygotowywała prace z ceramiki, rysunku i tkanin, których hasłem przewodnim była woda. Na firmowym profilu Facebook ogłosiliśmy konkurs na najlepszą pracę, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dąbrowian.

Kampania „Piję wodę z kranu”

Od lat Dąbrowskie Wodociągi promują idee picia wody z kranu. Latem na terenie Dąbrowy Górniczej ustawiamy stoiska serwujące wodę z kranu, dodatkowo rozdajemy mieszkańcom bidony. W 2021 r. firma zakupiła saturator, czyli mobilny wózek, z którego można napić się wody gazowanej. Woda, która jest wykorzystywana w saturatorze pochodzi z ujęcia wody w Ujejscu. Ma ona bardzo dobre parametry jakościowe. Jest bogata w związki mineralne i bezpieczna pod względem bakteriologicznym. Woda z tego ujęcia nie wymaga uzdatniania i prosto ze studni kierowana jest do dwóch zbiorników retencyjnych, a następnie do miejskiej sieci wodociągowej.

Kampania „Piję wodę z kranu”

Od lat Dąbrowskie Wodociągi promują idee picia wody z kranu. Latem na terenie Dąbrowy Górniczej ustawiamy stoiska serwujące wodę z kranu, dodatkowo rozdajemy mieszkańcom bidony. W 2021 r. firma zakupiła saturator, czyli mobilny wózek, z którego można napić się wody gazowanej. Woda, która jest wykorzystywana w saturatorze pochodzi z ujęcia wody w Ujejscu. Ma ona bardzo dobre parametry jakościowe. Jest bogata w związki mineralne i bezpieczna pod względem bakteriologicznym. Woda z tego ujęcia nie wymaga uzdatniania i prosto ze studni kierowana jest do dwóch zbiorników retencyjnych, a następnie do miejskiej sieci wodociągowej.

Galeria

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian

    

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian