Dąbrowska woda

Dąbrowska woda spełnia surowe europejskie normy dotyczące wody do picia. 1300 razy sprawdzana jest jakość wody w ciągu miesiąca. To daje wynik, ponad 41 badań na dobę!

BIEŻĄCE BADANIA

Dąbrowska woda

Dąbrowska woda spełnia surowe europejskie normy dotyczące wody do picia. 1300 razy sprawdzana jest jakość wody w ciągu miesiąca. To daje wynik, ponad 41 badań na dobę!

BIEŻĄCE BADANIA

Dąbrowska woda

Dąbrowska woda spełnia surowe europejskie normy dotyczące wody do picia. 1300 razy sprawdzana jest jakość wody w ciągu miesiąca. To daje wynik, ponad 41 badań na dobę!

BIEŻĄCE BADANIA

Zdrowa woda z kranu

Zdrowa woda z kranu

Dąbrowskie Wodociągi od lat dostarczają wysokiej jakości wodę, dzięki czemu dąbrowianie pijący wodę z kranu, nie tylko dbają o swoje zdrowie, ale również przyczyniają się do ograniczania zużycia plastiku. Jak to możliwe i dlaczego warto? Przekonaj się sam!

Dąbrowskie Wodociągi od lat dostarczają wysokiej jakości wodę, dzięki czemu dąbrowianie pijący wodę z kranu, nie tylko dbają o swoje zdrowie, ale również przyczyniają się do ograniczania zużycia plastiku. Jak to możliwe i dlaczego warto? Przekonaj się sam!

Ekologiczna i tania!

Jakość wody

Dąbrowska woda jest ściśle monitorowana. Nad jej jakością czuwa laboratorium, które na bieżąco monitoruje jakość wody, wykonując analizy fizykochemiczne mikrobiologiczne wody pitnej.

Badania

Dąbrowska woda jest ściśle monitorowana. Nad jej jakością czuwa laboratorium, które na bieżąco monitoruje jakość wody, wykonując analizy fizykochemiczne mikrobiologiczne wody pitnej.

Regularne pobieranie próbek i kontrola jakości wody są przeprowadzane zarówno przez Dąbrowskie Wodociągi, jak również w ramach prowadzonego nadzoru przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Woda jest monitorowana z częstotliwością i w zakresie niezbędnym do sprawdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla wody przeznaczonej do spożycia.

Wykonywane przez nas badania są realizowane przez zewnętrzne laboratorium, posiadające akredytację oraz stosowne zatwierdzenie upoważniające do pobierania i badania próbek wody do spożycia.

Oferujemy współpracę w zakresie świadczenia usługi podwykonawstwa badań wody i ścieków. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 639 51 38 lub wysyłając zapytanie na adres: laboratorium2@dabrowskie-wodociagi.pl

Parametry wody z ujęcia głębinowego w Ujejscu

Zawartość znaczących dla zdrowia składników mineralnych w mg/l
Anion wodorowęglanowy (HCO₃⁻): 269 mg/l
Anion chlorkowy (Cl-): 17 mg/l
Anion fluorkowy (F): 0,10 mg/l
Anion siarczanowy (SO42-): 70 mg/l
Kation wapniowy (Ca2+): 69,3 mg/l
Kation magnezowy (Mg2+): 32,5 mg/l
Kation sodowy (Na+): 5,73 mg/l
Kation potasowy (K+): 0,730 mg/l
BIEŻĄCE BADANIA

Regularne pobieranie próbek i kontrola jakości wody są przeprowadzane zarówno przez Dąbrowskie Wodociągi, jak również w ramach prowadzonego nadzoru przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Woda jest monitorowana z częstotliwością i w zakresie niezbędnym do sprawdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla wody przeznaczonej do spożycia.

Wykonywane przez nas badania są realizowane przez zewnętrzne laboratorium, posiadające akredytację oraz stosowne zatwierdzenie upoważniające do pobierania i badania próbek wody do spożycia.

Oferujemy współpracę w zakresie świadczenia usługi podwykonawstwa badań wody i ścieków. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 639 51 38 lub wysyłając zapytanie na adres: laboratorium2@dabrowskie-wodociagi.pl

Parametry wody z ujęcia głębinowego w Ujejscu

Anion wodorowęglanowy (HCO₃⁻): 269 mg/l
Anion chlorkowy (Cl-): 17 mg/l
Anion fluorkowy (F): 0,10 mg/l
Anion siarczanowy (SO42-): 70 mg/l
Kation wapniowy (Ca2+): 69,3 mg/l
Kation magnezowy (Mg2+): 32,5 mg/l
Kation sodowy (Na+): 5,73 mg/l
Kation potasowy (K+): 0,730 mg/l

BIEŻĄCE BADANIA

Badania wody

Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu

Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ząbkowicach

Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Trzebiesławicach

Woda zakupywana z GPW Katowice: ZUW Gocza, SUW Maczki, SUW Będzin, SUW Łazy

Woda zakupywana z ZGK Psary

Woda zakupywana z PWiK Olkusz

Woda zakupywana z P.U.W HKW

Woda zakupywana z PPHU Dolomit (źródło rezerwowe)

Przelicz twardość wody

SkalaTwardość wody wg PN -71/C-04554
mg/dm3 CaCO3stopnie niemieckie
bardzo miękka0 – 890 – 5
miękka89 – 1795 – 10
o średniej twardości179 – 26810 – 15
o znacznej twardości268 – 35715 – 20
twarda357 – 53520 – 30
bardzo twardapowyżej 535powyżej 30

Źródła wody

W 68% dostarczamy wodę z własnych ujęć głębinowych, a 32% kupujemy od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach i innych dostawców. Woda z ujęć własnych czerpana jest z sześciu studni głębinowych zlokalizowanych w następujących dzielnicach: Ujejsce, Trzebiesławice, Ząbkowice. Ujęcia te położone są poza centrum miasta, na terenach zielonych Dąbrowy Górniczej.

Zdrowa Woda

W 68% dostarczamy wodę z własnych ujęć głębinowych, a 32% kupujemy od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach i innych dostawców. Woda z ujęć własnych czerpana jest z sześciu studni głębinowych zlokalizowanych w następujących dzielnicach: Ujejsce, Trzebiesławice, Ząbkowice. Ujęcia te położone są poza centrum miasta, na terenach zielonych Dąbrowy Górniczej.

Źródła zasilania wody

Z mapką obszarów zasilania wraz z informacją o twardości wody można zapoznać się TUTAJ

 

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian

    

   Dbamy o jakość wody dla dąbrowian