Szanowni Mieszkańcy!

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. przypominają właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1993 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297).
W związku z podjętą uchwałą Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej nr LVII/996/2023 z dnia 21.06.2023 r., Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. są zobowiązane do przeprowadzenia kontroli.
Podczas kontroli właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do przedłożenia:

1. Umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy
2. Dowodów uiszczania opłat za tę usługę (np. rachunek, faktura). Dowody uiszczania opłaty za wykonaną usługę powinny potwierdzić regularność wywozu ścieków.
3. Informacji o rodzaju oraz pojemności zbiornika bezodpływowego lub przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków, do którego są odprowadzanie nieczystości ciekłe.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb)
i przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.
Harmonogram kontroli oraz wykaz firm posiadających zezwolenia na świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Dąbrowa Górnicza jest dostępny na stronie internetowej www.dabrowskie-wodociagi.pl.

Wymienione dokumenty można również przedłożyć w siedzibie Spółki w godzinach pracy:
poniedziałek 7.00 – 17.00
wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 63 95 150 lub 32 63 95 195.

 

Dla mieszkańców:

Harmonogram kontroli na rok 2024

Wykaz przedsiębiorstw asenizacyjnych

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

UCHWAŁA NR LVII_996_2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

Wniosek dla przedsiębiorstw:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe

Polecane artykuły

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 262 47 74
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

  Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Powstańców 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (32) 262 47 74
  sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

  Newsletter

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera.

   Dbamy o jakość wody dla Dąbrowian

                      

   Dbamy o jakość wody dla Dąbrowian