Ruszają inwestycje w Dąbrowskich Wodociągach

Poszukiwania nowych zasobów wody, kolejne kilometry wodociągów do rejonu Tucznawy i kanalizacji w rejonie Gołonoga, a także ważna inwestycja na osiedlu między ulicami Mickiewicza i Krasińskiego. Tak w skrócie zapowiadają się najważniejsze projekty inwestycyjne Dąbrowskich Wodociągów w 2020 roku.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym rozłożonym na najbliższe lata jest realizacja strategii zabezpieczenia dostaw wody w Dąbrowie Górniczej. W tym roku rozpoczną się dwie inwestycje. Pierwsza to budowa drugiej nitki wodociągowej do Tucznawy o długości 4 km. Dzięki temu zapewnimy bezpieczeństwo  dostawy wody z alternatywnego źródła mieszkańcom, jaki i zakładom przemysłowym zlokalizowanym w tej dzielnicy.

Druga inwestycja dotyczy źródeł wody. – Ze względu na zmieniający się klimat i kurczące się zasoby wodne, poszukujemy alternatywnych źródeł dostaw wody. Pilotażowym projektem będzie rozpoczęta  w tym roku budowa studni głębinowej w rejonie Zazdrości w gminie Łazy oraz budowa kolejnych studni piezometrycznych pozwalających na bieżące monitorowanie ilości i jakości przepływającej wody w warstwach wodonośnych zasilających obecne ujęcia Dąbrowskich Wodociągów. – tłumaczy Lucyna Żurek, kierownik Działu Inwestycji i Wykonawstwa w Dąbrowskich Wodociągach.

W 2020 roku Dąbrowskie Wodociągi wraz z Urzędem Miejskim rozpoczną także kolejną inwestycję w osiedlu między ulicami Mickiewicza i Krasińskiego. – Postępowanie przetargowe zostało zakończone w lutym. Po spotkaniach z mieszkańcami i omówieniu harmonogramu robót, planujemy rozpoczęcie prac w marcu. Razem z Gminą Dąbrowa Górnicza rozpoczniemy wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym rejonie. Inwestycja obejmuje także pełne zagospodarowanie terenu – mówi Lucyna Żurek. Część prac w tym rejonie, tj. ulic 6 Sierpnia i Mickiewicza zostało zrealizowanych w ubiegłych latach.

W planach na 2020 rok jest też budowa kolektora na długości 2 km od Al. Zagłębia do rejonu ul. Północnej, który zapewni bezawaryjny transport ścieków z dzielnic: Gołonóg, Ząbkowice i Tucznawa. Z uwagi na głębokość kanału oraz kolizje z torami PKP i nawodniony teren zadanie to jest skomplikowane technicznie. –  Równocześnie przy jego realizacji musimy uwzględniać prace prowadzone przez Gminę Dąbrowa Górnicza w rejonie Al. Zagłębia i poprowadzić je w taki sposób, aby nie zablokować jednej z głównych ulic miasta – tłumaczy Lucyna Żurek.

Zrealizowano prace na ul. Gołonoskiej, gdzie wymieniono około 400 metrów wodociągów z planowanych 2 km.

Wymiana pozostałego odcinka w rejonie ul. Gołonoskiej i Łaskowej, tj. ok. 1600 metrów planowana jest na 2020 i 2021 rok. W tej chwili staramy się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej– mówi Lucyna Żurek.

Inwestycja ta powiązana jest z dużym projektem inwestycyjnym Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które na chwilę obecną zawiesiło prace w tym rejonie. Przypomnijmy, że chodzi o rozłożoną na 3 etapy modernizację magistrali wodociągowej dostarczającej wodę z głębinowych ujęć w Łazach Błędowskich, której celem jest poprawa jakości dostaw wody w południowych dzielnicach Dąbrowy Górniczej. Pierwszy etap, modernizacja zbiorników w Łośniu, został zakończony w 2018 roku. Drugi, który miał być realizowany przez GPW w 2019 roku dotyczył przebudowy blisko 8 km magistrali wodociągowej od ul. Podlesie/Aleje Młodych Hutników do zbiorników w Łośniu.