Sieć kanalizacyjna

Odbieramy i oczyszczamy ścieki sanitarne od 82% mieszkańców miasta. Eksploatujemy ok. 150 km sieci kanalizacji sanitarnejogólnospławnej, 144 km sieci kanalizacji deszczowej. Nadzorujemy pracę dwóch oczyszczalni ścieków oraz dziesięciu przepompowni ścieków.

Sieć kanalizacyjna

 

Bieżące prace na sieci kanalizacyjnej obejmują:

 • eksploatację kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej, usuwanie awarii,
 • ciśnieniowe czyszczenie,
 • monitoring kamerą telewizyjną,
 • wymiany odcinkowe i remonty sieci,
 • obsługę przepompowni ścieków,
 • kontrolę gospodarki ściekowej w zakładach wprowadzających ścieki do kanalizacji na terenie Gminy.

Wspólnie z Urzędem Miejskim monitorujemy odprowadzanie ścieków przez klientów indywidualnych nie włączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo obie instytucje współpracują przy organizacji akcji informacyjnych i kontroli bezpośredniowłaścicieli posesji.

Eksploatacja sieci na terenie gminy Dąbrowa Górnicza jest prowadzona w oparciu o najnowocześniejsze trendy w tej dziedzinie, wykorzystując:

 • renowację przewodów kanalizacyjnych w technologii bezwykopowej metodą przewiertu sterowanego, uszczelniania kanalizacji metodą krótkiego rękawu z włókien szklanych nasyconych żywicami,
 • renowację studni kanalizacyjnych z wykorzystaniem materiałów i laminatów firmy Hobas odznaczających się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na korozyjne działanie ścieków,
 • nowoczesne materiały posiadające aprobatę techniczną, odporne na korozyjne działanie ścieków (PCV, Hobas),
 • zamykane wpusty uliczne oraz włazy studni kanalizacyjnych, uniemożliwiając ich dewastację oraz kradzież,
 • nowoczesny system przekazu danych z eksploatowanych obiektów.
PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia