Wstrzymanie dostawy wody w ul. Grynia 4, 6 w dniu 21 lipca 2018 w godzinach 15:00 – 21:00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

21 lipca od godz. 15:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

21 lipca do godz. 21:00

Miejsce prac:

  • ul. Grynia 7

Przyczyna prac:

Awaria sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • ul. Grynia 4, 6