Klub Sportów Wodnych „Fregata”

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. są Patronem Klubu. Od 1999 roku wspieramy działalność organizacji, postrzegając to jako element naszej misji. Współpracujemy przy organizacji zajęć edukacyjnych oraz imprez dla dzieci  i młodzieży. Siedziba Klubu znajduje się nad jeziorem Pogoria I, na terenie ośrodka wypoczynkowego WODNIK należącego do naszej firmy. Klub zrzesza około 50 członków. To prawdziwi pasjonaci, którzy realizują szereg projektów związanych z kultywowaniem i propagowaniem tradycji oraz wiedzy żeglarskiej.  Klub proponuje programy edukacyjne m. in.  dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Ciekawą propozycją spędzenia wolnego czasu są kursy żeglarskie, rejsy morskie i śródlądowe oraz regaty żeglarskie.

Szkółka Żeglarska dla Najmłodszych

Projekt powołano w 2003 roku. Realizowany jest we współpracy z Klubem Wodnym „Zefir” w Dąbrowie Górniczej. Obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dla dzieci w wieku  od 7 do 15 lat. Nauka żeglarstwa odbywa się na przystani Klubu.  Najmłodsi pod opieką instruktorów odbywają krótki kurs żeglarski. Uczą się zasad bezpieczeństwa na wodzie. Poznają również środowisko naturalne akwenu Pogoria I. Celem Szkółki jest kształcenie młodego pokolenia żeglarzy i zachęcenie ich do uprawiania sportów wodnych. Podsumowaniem zajęć jest udział w regatach żeglarskich w klasie Optymist i uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia Szkółki. Zajęcia odbywają się w sezonie letnim,  podczas weekendów.

Woda Ścieżka Edukacyjna pod hasłem „Łączy nas woda”

To propozycja atrakcyjnych zajęć teoretycznych i praktycznych dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Klub dysponuje sprzętem pływającym, który wykorzystywany jest przy organizacji różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Ścieżka edukacyjna to pomysł spędzenia  „dnia pod żaglami”. Młodzi ludzie mają okazję zapoznania się ze sportem żeglarskim i nabycia umiejętności niezbędnych do jego uprawiania. Ale nie tylko. Biorą udział w warsztatach edukacyjnych. W Wodnej Ścieżce Edukacyjnej uczestniczyło już 9 szkół, w tym ponad 160 dzieci i młodzieży.

Program ścieżki obejmuje 3 bloki tematyczne:

  • wykład wprowadzający na temat geografii regionu, charakterystyce zbiornika Pogoria 1 i jego różnorodności biologicznej (zajęcia w świetlicy)
  • zasady bezpieczeństwa nad wodą, w tym podstawy ratownictwa, ćwiczenia praktyczne: nauka węzłów żeglarskich oraz rzut kołem ratunkowym (zajęcia przy bosmanacie)
  • rejs jachtem, w tym zapoznanie się z nowoczesną aparaturą pomiarową (echosonda, GPS), przeprowadzenie badań właściwości wody (pH, C25, O2, temperatura) (zajęcia na jachcie typu „Wielki Trener” – WODNIK)
  • Zajęcia odbywają się w Klubie Sportów Wodnych „Fregata”. Prowadzą je instruktorzy żeglarstwa oraz pedagodzy. Jako podsumowanie spotkania w Klubie proponujemy organizację ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz naukę śpiewania szant.
uczestnicy grupa 30-osobowa.
czas trwania zajęć około 3 godzin.

 

Woda Ścieżka Edukacyjna pod hasłem „Łączy nas woda”

W sezonie letnim Klub Sportów Wodnych „Fregata” organizuje „drzwi otwarte” przystani. Chcemy przyciągnąć mieszkańców miasta i zachęcić ich do uprawiania sportu nad wodą. Miłośnicy żeglarstwa jak również osoby chcące poznać ten sport mogą wypożyczyć sprzęt pływający. Przy okazji poznają Klub i jego działalność.

Regaty

Corocznie Klub Sportów Wodnych „Fregata” organizuje pod koniec sierpnia Regaty o Puchar Komandora Klubu – Prezesa Zarządu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w klasie Omega  i Optymist. Impreza sprzyja integracji środowiska żeglarskiego skupionego wokół akwenu Pogoria. W klasie omega startują załogi dąbrowskich klubów żeglarskich.  W klasie optymist o puchar walczą podopieczni Szkółki Żeglarskiej dla Najmłodszych. Zwycięzcy otrzymują puchary, medale i nagrody rzeczowe. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz Klub Sportów Wodnych „Fregata” byli gospodarzami Regat o Puchar Wodnika oraz Finału Regat o Puchar Śląska w klasie Omega, które odbyły się w 2006 r. w Klubie, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Wodnik” nad akwenem Pogoria I. Patronat nad imprezą objął Śląski Okręgowy Związek Żeglarski. Patronat Honorowy przyjął Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza. Woda naszą pasją – to hasło towarzyszyło żeglarzom podczas rozgrywania biegów.   W regatach uczestniczyło 17 załóg, które reprezentowały kluby naszego Regionu. Na najlepszych czekały puchary, medale i nagrody rzeczowe. Atmosferze sportowych, wodnych zmagań towarzyszyło wspólne śpiewanie szant i zabawa przy ognisku.

 

Kursy żeglarskie

Klub organizuje kurs na stopień żeglarza jachtowego. Program obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne pod okiem kadry instruktorskiej. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

 

Kontakt: 

Radosław Stachurski
Wicekomandor ds. Organizacyjnych
Tel. 0 505 53 22 63
E – mail: komandor@pogoria.org.pl
Klub Sportów Wodnych „Fregata”
Pogoria 1
41 – 303 Dąbrowa Górnicza
Więcej informacji o Klubie znajdziesz na stronie www.pogoria.org.pl