Przerwa w dostawie wody – Tworzeń – 12 stycznia 2021 r. w godz. 7.30 – 14.00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

12 Stycznia od godz. 07:30

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

12 Stycznia do godz. 14:00

Miejsce prac:

Ul. Tworzeń 91

Przyczyna prac:

Awaria wodociągowa

Skutki prac:

Brak wody

  • Tworzeń odc. od ul. Józefa Piłsudskiego do nr 3