Inwestują i modernizują

Dąbrowskie Wodociągi podsumowują 2017 rok. Jakie inwestycje wodno-kanalizacyjne zrealizowane zostały w minionym roku w Dąbrowie Górniczej? To m.in. wymiana wodociągów w ulicach: Kalinowej, Konopnickiej, Morcinka, Topolowej, Kazdębiu, Jodłowej, os. Robotniczym i kanalizacji na ul.: Długiej, Gruszczyńskiego, Kalinowej, Wojska Polskiego, Rapackiego, Starej i w rejonie ul. Srokowskiego. Największa skala robót dotyczyła wymiany wodociągów i kanalizacji na os. Manhattan, gdzie prace potrwają także w tym roku.

Celem Dąbrowskich Wodociągów jest podnoszenie z roku na rok jakości świadczonych usług, w tym przede wszystkim utrzymanie bezpieczeństwa stałych dostaw zdrowej wody. To zaś powiązane jest bezpośrednio z utrzymaniem prawidłowego stanu obiektów, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Sieć wodociągowa
W 2017 roku w ramach działań inwestycyjnych Dąbrowskie Wodociągi wymieniły sieć wodociągową w ul.: Kalinowej, 3 odcinki sieci wodociągowej na oś. Manhatan, odcinek sieci przy ul. Morcinka, Topolowej, ul. Kazdębie, Jodłowej oraz przy oś. Robotniczym.

Trwa, rozpoczęta we wrześniu, modernizacja 2 km wodociągu przesyłowego od ul. Konstytucji do ul. Pogoria. To podstawowy wodociąg, którym woda z ujęć własnych Dąbrowskich Wodociągów doprowadzana jest do miasta. Prace prowadzone są w trudnym terenie m.in. pod linią kolejową, częściowo w lesie, przy bardzo podniesionym poziomie wód gruntowych. Z tego powodu konieczne było zastosowanie igłofiltrów.

W 2017 roku prowadzony był kompleksowy program hydropneumatycznego czyszczenia sieci wodociągowej w dzielnicach: Błędów, Łosień, Rudy i Staszic. Jego celem jest utrzymanie wysokiej przepustowości sieci. Natomiast w dzielnicach Stara Dąbrowa i Staszic zrealizowano program wymiany armatury. Gotowa jest też dokumentacja wymiany sieci wodociągowej w rejonie Wzgórza Gołonowskiego z przejściem pod torami tramwajowymi oraz w ul. Młodych. Prace w terenie rozpoczną się w tym roku.

Kolejowe wyzwanie Dąbrowskich Wodociągów
W październiku z powodu awarii, konieczna była wymiana odcinka wodociągu w ul. Konopnickiej, od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Kolejową, w tym na długości ok. 60 metrów pod torami PKP. – Tego rodzaju prace należą do najtrudniejszych. Ruch pociągów na jednej z najważniejszych linii kolejowych w Polsce (Katowice-Warszawa) musiał zostać utrzymany, tak więc prace prowadzone były w całości techniką bezwykopową – tłumaczy Lucyna Żurek, kierownik Działu Inwestycji i Wykonawstwa Dąbrowskich Wodociągów. – Dodatkowym utrudnieniem, była warstwa skalna karbonu, przez którą należało się przebić. Wodociąg został ułożony na głębokości 4 metrów pod ziemią, a komory montażowe na głębokości poniżej 5 metrów – kontynuuje.

Rozwój monitoringu liczącej 500 km sieci wodociągowej
Inwestycje objęły też rozwój systemu monitoringu sieci wodociągowej i obiektów, m.in. na hydroforniach. Dzięki temu centrum dyspozytorskie Dąbrowskich Wodociągów otrzymuje na bieżąco informacje o parametrach wody, co pozwala na szybsze wykrycie nieprawidłowości, a w konsekwencji ograniczenie: przerw w dostawie wody, zmian ciśnienia czy wahań jej jakości.

Sieć kanalizacyjna
Dąbrowskie Wodociągi wybudowały i wymieniły odcinki kanalizacji w ul. Długiej, Gruszczyńskiego, Kalinowej, Wojska Polskiego, Rapackiego, Starej, oraz przejście pod torami tramwajowymi w rejonie ul. Srokowskiego (dawna Kruczkowskiego). W grudniu zakończono prace polegające na odcinkowej wymianie kanalizacji w ul. Harcerskiej. By ograniczyć uciążliwości związane z pracami, prowadzone one były głównie metodami bezwykopowymi: nienaruszającymi nawierzchni dróg i chodników.

Z myślą o inwestorach
W 2017 roku zakończone zostały też inwestycje w rejonie strefy inwestycyjnej w Tucznawie. Prace w ostatnich latach obejmowały budowę nowego wodociągu wraz z przepompownią oraz zbiornikiem i komorami zasuw. To nie koniec prac w tym rejonie, w przypadku pojawienia się nowych zakładów Dąbrowskie Wodociągi zbudują kolejną linię wodociągów z przepompownią.