Inwestycje – wrzesień i październik

Wrzesień i październik to kolejne miesiące realizacji przez Dąbrowskie Wodociągi programów modernizacji i czyszczenia sieci wodociągowej. W sierpniu zmodernizowane zostały odcinki wodociągów na os. Manhattan, ul. Morcinka i Jodłowej. Natomiast w najbliższym czasie prace prowadzone będą na ul. Topolowej, rejonie od ul. Konstytucji do ul. Pogoria oraz ponownie na os. Manhattan (budowa kanalizacji). Z kolei w dzielnicy Staszic i Rudy realizowane są prace związane z czyszczeniem sieci.

Inwestycje – wymiany wodociągów

We wrześniu rozpocznie się wymiana wodociągu przesyłowego na długości blisko 2 km: od ul. Konstytucji do ul. Pogoria wraz z modernizacją komory pomiarowej oraz przejściem pod torami PKP. To podstawowy wodociąg, którym woda z ujęć własnych Dąbrowskich Wodociągów jest doprowadzana do miasta. Zgodnie z zawartą umową kompleksowe prace przewidziane są na 150 dni, niemniej Spółka będzie dążyć do tego, aby zakończyły się w tym roku.

W związku z koniecznością pozyskania dodatkowych uzgodnień na wrzesień została przesunięta przebudowa ok. 80 metrów wodociągu w rejonie ul. Topolowej. Prace rozpoczęte zostaną w połowie miesiąca. Przyspieszona natomiast została wymiana kanalizacji sanitarnej na oś. Manhattan, która rozpocznie się już we wrześniu. Prace dotyczą wymiany kanałów w rejonie budynku 32 – 34 na łącznej długości ok. pół kilometra. Jest to 1/3 całkowitej długości kanalizacji, którą Dąbrowskie Wodociągi planują wymienić na tym osiedlu w latach 2017 i 2018. Prace, ze względu na konieczność utrzymania dotychczasowych parametrów kanalizacji, będą prowadzone na dużych głębokościach od 4 do 6 metrów. Z tego względu oraz skali robót ziemnych (obok Urząd Miejski będzie budował kanał deszczowy) prace będą wykonywane w większości metodą wykopową. Natomiast na odcinkach, gdzie są sprzyjające możliwości techniczne kanał ułożony zostanie metodą bezwykopową.

Prace eksploatacyjne w Staszicu i Rudach

We wrześniu kontynuowany będzie program hydropneumatycznego czyszczenia sieci wodociągowej mieszaniną wody i sprężonego powietrza. Przypomnijmy, że ta nowoczesna metoda bardzo skutecznie usuwa występujące w rurach osady żelaza i manganu, które wprawdzie nie są szkodliwe dla zdrowia, jednak powodują zmętnienie wody i sprawiają, że nabiera barwy rdzy. Osady powodują też zmniejszenie średnic wewnętrznych rurociągów, co w konsekwencji objawia się spadkiem przepustowości sieci.

Kompleksowy program hydropneumatycznego czyszczenia sieci wodociągowej w wrześniu i październiku będzie prowadzony w dzielnicy Rudy i Staszic i obejmie następujące ulice: Rudy, Turystyczna, Wypaleniska, Staszica, Tuwima, Zagórska, Poprzeczna, Szklana, Harcerska, Poleśna, Południowa, Ziemby, Uthkego, Zgody, Wschodnia, Bobrowa, Różana, Świerkowa.

Do końca października program czyszczenia sieci w dzielnicy Rudy i Staszic powinien zostać zakończony. Do tej pory zakończono w całości prace w dzielnicy Łosień i Błędów.

– Prace na sieci wodociągowej prowadzone są w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. W związku z tym prowadzone są zazwyczaj w godzinach od 8 do 15, kiedy większość mieszkańców jest w pracy. Staramy się także by przerwy w dostawach wody nie trwały więcej niż kilka godzin – mówi Aleksandra Konderak, kierownik działu eksploatacji w Dąbrowskich Wodociągach.

Każdorazowo o pracach dotyczących sieci wodociągowej oraz związanych z tym przerwach w dostawie wody mieszkańcy będą informowani z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Szczegółowe informacje o utrudnieniach znaleźć można:

– na stronie internetowej dabrowskie-wodociagi.pl – przerwy w dostawie wody

– w rejonie wykonywanych prac na słupach ogłoszeniowych, klatkach schodowych itp.

– w wiadomościach SMS do klientów, którzy podali swój numer telefonu komórkowego do kontaktu z Dąbrowskimi Wodociągami