KOMUNIKAT – Tworzeń

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA  planuje modernizację na magistrali na odcinku
od ul. Tworzeń do ul. Zaplecze w Dąbrowie Górniczej.

W związku z powyższym, w  terminie od 8 kwietnia 2019 r do  12 kwietnia 2019 r mogą wystąpić wahania ciśnienia,
do braków wody włącznie u mieszkańców w ulicach :

ul Tworzeń , ul. Zaplecze

Służby techniczne Dąbrowskich Wodociągów i GPW będą prowadziły zasilanie ulic w trybie awaryjnym
co wpłynie korzystnie na utrzymanie dostawy wody.

Bieżących informacji udziela Centrum Dyspozytorskie Dąbrowskich Wodociągów pod bezpłatnym numerem 994 .