Parametry wody

Poniżej można sprawdzić, z którego ujęcia wody zasilane są poszczególne dzielnice miasta, jakimi parametrami charakteryzuje się woda i porównać z obowiązującymi normami.