Przerwa w dostawie wody – ul. Rudna, ul. Rodzinna, ul. Jodłowa- (Sławków) – 13 – 16 maja 2019

                                                                                               INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej informują, że w celu poprawy jakości wody w dniach od 13 do 16 maja  2019 r. w godz. 800– 1500

będzie prowadzone czyszczenie sieci wodociągowej mieszaniną wody i sprężonego powietrza w rejonie dzielnicy: Strzemieszyce

                              HARMONOGRAM CZYSZCZENIA SIECI WODCIĄGOWEJ

 

DATA ZAKRES SIECI OBJĘTEJ

CZYSZCZENIEM

REJON BEZ WODY
13.05.2019 ul. Rudna od nr 1 do skrzyżowania z ul. Rodzinną ul. Rudna ( w całości)

ul. Rodzinna ( w całości)

ul. Jodłowa – Sławków ( w całości)

14.05.2019 ul. Rodzinna ( w całości) ul. Rudna od skrzyżowania z ul. Rodzinną do końca

ul. Rodzinna ( w całości)

ul. Jodłowa – Sławków ( w całości)

15.05.2019 ul. Rudna od skrzyżowania z ul. Rodzinną do końca ul. Rudna od skrzyżowania z ul. Rodzinną do końca

ul. Rodzinna ( w całości)

ul. Jodłowa – Sławków ( w całości)

16.05.2019 ul. Jodłowa w Sławkowie                          w ( całości) ul. Jodłowa w Sławkowie ( całości)

Okresowe spadki ciśnienia wody w dniach od 13 do 16 maja 2019 obejmą ulice Strzemieszycką oraz ul. Zakawie.

Technologia płukania sieci mieszaniną wody i sprężonego powietrza wymusza wstrzymanie dostawy wody na odcinku, na którym będą prowadzone prace.

W trakcie wykonywania prac prosimy o nie odkręcanie kranów oraz nie uruchamianie żadnych urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki do naczyń itp.)

Bezpośrednio po wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić wahania ciśnienia oraz chwilowe pogorszenie jakości wody.