Sieć kanalizacyjna

Odbieramy i oczyszczamy ścieki sanitarne od 82% mieszkańców miasta. Eksploatujemy 278 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 200 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 27 km sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Długość zmodernizowanej oraz wymienionej sieci kanalizacyjnej 2017 r. 2016 r. 2015 r.
1.206,95 mb 2.753,00 mb 3.989,86 mb
Skip to content